SWITCH SECTION

Er optimismen på vei tilbake?

En viktig forutsetning for økonomisk aktivitet og vekst, er at forbrukerne er optimistiske, på vegne av seg selv og fremtiden

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. oktober 2020
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. oktober 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201023122655554.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201023122654961.jpg?maxwidth=2000
254 pil.jpg 254 pil.jpg
0

En viktig forutsetning for økonomisk aktivitet og vekst, er at forbrukerne er optimistiske, på vegne av seg selv og fremtiden. I en situasjon der vi tror vi vil få det bedre, er vi (alt annet likt) mer villige til å bruke penger.

I siste utgave av «Boligmeteret»[1], er det mye som tyder på at norske husholdninger er i ferd med å riste av seg det verste «korona-sjokket». Ved målingen i april svarte 1 av 2 nordmenn at de forventet en negativ utvikling i norsk økonomi, mens kun 28% forventet at det ville gå bedre. Ved siste måling i september, ser vi en klar endring i forventningene, med kun 27% som forventer en nedgang i norsk økonomi, mens 30% forventer en bedring.

Når det gjelder egen økonomisk utvikling er det betydelig mindre svingninger i forventningene, og 6 av 10 husholdninger forventer en stabil utvikling i egen økonomi, mens ca. en fjerdedel forventer en forbedring det kommende året. 14% svarer at de forventere at egen økonomi vil bli dårligere i løpet av de neste 12 månedene.

Det er relativt store forskjeller mellom de største byområdene i landet, men Kristiansand topper listen over andelen optimister, både på nasjonens og egner vegne.

[1] Utarbeides i samarbeid med Eiendomsmegler 1 Norge


1453
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF