Europa – fortsatt langt igjen til normaltilstander

Nye prognoser fra Euroconstruct viser at stemningen i de europeiske bygg- og anleggsmarkedene er i ferd med snu fra beksvart til helgrått.

Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

28. august 2020
Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

27. august 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200827130156007.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200827130156085.jpg?maxwidth=2000
264 kart.jpg
0

I juni forventet man et investeringsfall på totalt 12 % i 2020, mens man nå er ørlite mer positive med en antatt nedgang på snaut 9 % i år. 

Samlet verdi av bygg- og anleggsmarkedene i Europa var i 2019 18 000 milliarder NOK. Norges andel av denne kaka er ca. 2,7 %.

I 2020 forventer man et fall ned til ca. 16 000 mrd. NOK, 9 % ned fra 2019. Dette innebærer en oppjustering på 3 % fra tilsvarende prognoser presentert i juni. Størst oppjustering av nivåene fra juni ser vi i Irland, som har oppjustert prognosene for i år med hele 22 % i løpet av sommermånedene.  Også for Storbritannia ser vi en kraftig oppjustering med 11 %, til tross for at landet jo fortsatt er hardt rammet av Covid-19.

I motsatt ende av skalaen finner vi Sveits, Tyskland, Belgia, Portugal, Polen og Slovakia, som alle nedjusterer sine forventninger for inneværende år.

Til tross for en begynnende optimisme i de europeiske byggemarkedene, forventer investeringsfallet samlet for årene 2020–2022 som en konsekvens av Covid-19 å bli meget store. Samlet sett for disse tre årene ligger det an til et investeringsbortfall på nær 3000 millarder NOK – et tap som tilsvarer om lag 6,5 ganger det norske BA-markedet.  Målt som bortfall av antall arbeidstagere i denne sektoren så snakker vi om ca. 2,5 millioner arbeidsplasser som forsvinner i løpet av 3- årsperioden. Til tross for en forventet vekst totalt sett i BA-markedene så vil nivået i 2022 fortsatt ligge om lag 500 milliarder lavere enn i 2019.

Prognosesenteret AS er Norges representant i Euroconstruct

2078
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF