Europa – nyproduksjon av boliger kraftig ned

Covid-19 og krisetiltak slår meget hardt mot produksjon av nye boliger i Europa. Oppdaterte analyser fra Euroconstruct (medio august) peker nå mot et fall på 500 000 færre boliger igangsatt i perioden 2020–2022.

Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

1. september 2020
Av Bjørn-Erik Øye

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

1. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200901114148891.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200901114149172.jpg?maxwidth=2000
256 bolig bygg illustrasjon.jpg
0

De siste årene har årlig igangsetting av nye boliger i Europa ligget på i overkant av 1,4 millioner enheter.  I 2020 forventer man et samlet nivå på snaut 1,1 millioner – et bortfall på 300 000 enheter bare i år. Euroconstructs oppdaterte prognoser viser nå at man ikke forventer særlige bedringer i disse markedene de to nærmeste årene. Om disse dystre prognosene slår til, ligger det an til et samlet fall på mer enn 500 000 enheter i perioden 2020–2022 – sett opp mot hvilke forventninger man hadde før Covid-19-krisetiltakene slo inn over Europas boligmarkeder.

Samlet verdi av markedene for nye boliger i Europa var i 2019 3 800 milliarder NOK. Norges andel av denne kaka var 3 %. I 2020 forventer man et fall ned til 3 300 milliarder NOK, 13 % ned fra 2019. I forhold til prognoser per juni i år er dette likevel en svak oppjustering, og bildet har m.a.o. blitt ørlite lysere i løpet av sommermånedene. Det understrekes samtidig at usikkerheten fortsatt er meget stor.

Til tross for at stadig flere land har blitt en del av EU-fellesskapet (inkl. Norge via EØS), så har alle gode tanker og ord om harmonisering av arbeidsmarkedene ikke hatt noen som helst effekt på mulig harmonisering av boligmarkedene. Dette er et stort paradoks fordi en slik harmonisering vil være absolutt nødvendig for tilnærmet fri flyt av arbeidskraft. Fremdeles er det tilgang til bolig som er et av de største hindrene for at mennesker kan etablere seg for korte eller lengre tidsrom i andre land. Innenfor Euroconstructs 19 medlemsland ser vi at hvert enkelt land har løst boligforsyning og rammevilkår for boligmarkedet på ulike sett. Selv her i Norden ser vi 4 ekstremt ulike markeder og tilliggende rammevilkår.

Naturlig da at også denne krisen slår svært ulikt fra land til land. De kraftigste nedturene får vi Spania (-17 %), Irland (-24 %) og UK (-35 %).  I Spania har f.eks. lånetilsagn sunket med nær 60 % så langt i år (disse inkluderer selvsagt også brukte boliger). For Norden som helhet ligger det an til noe mer moderate endringer –rundt 10 %-streken i år, før moderat oppgang igjen i 2021 og 2022.

Prognosesenteret AS er Norges representant i Euroconstruct

2700
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF