120
SWITCH SECTION

Europas boligmarkeder i klar vekst – Norge henger etter

De europeiske boligmarkedene klarte seg overraskende bra gjennom pandemiåret 2020. Antall ferdigstilte boliger falt med «bare» 4 % og nå peker pilene oppover igjen – unntatt i Norge, Finland og Sveits.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. juli 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

30. juni 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210705130655371.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210705130947160.jpg?maxwidth=900
0

Totalt ble det ferdigstilt 1 739 000 nye boliger i Euroconstruct-landene* i 2020 – hvilket er 4 % under nivået fra 2019. Nivåene forventes nå å øke, men først i 2023 vil samlet produksjon passere 1,8 millioner enheter igjen. Europas nyproduksjon av boliger er på gang igjen!

Norge er et av få land hvor pilene for investeringer i nye boliger i 2022 og 2023 peker nedover, med en forventet nedgang i nyinvesteringene på hhv. -5 % i 2022 og ytterligere -7,3 % i 2023.  Eneste land med svakere vekstanslag i disse årene er Finland, hvor fallet i nyproduksjon forventes å falle med 6,9 % i 2022 og videre med 9,4 % i 2023.

Samlet sett ser bildet mye lysere ut. Samlet volum for nybygg og ROT viser en nedgang i 2020 på «moderate» 5 % – et betydelig bedre utfall enn hva man fryktet innledningsvis på året. Størst er nedgangen i nybygginvesteringer (-7 %), mens nedgangen er noe svakere for ROT (-3%). Allerede i inneværende år passeres toppnivået fra 2019, og frem til 2023 forventes markedene å vokse til totalt 850 milliarder euro.  

For Norges del forventes betydelig svakere utvikling på grunn av fallende nybygginvesteringer, men også grunnet svakere vekst i ROT-boligmarkedet relativt sett mot resten av Europa. Primærårsaken til svakere vekst i ROT-boligmarkedet er Norges mangel på tydelig initiativ innenfor miljøområdet relatert til boligmassen. Mens store deler av Europa nå ruller ut målrettede investeringer, insentiver og subsidier til miljø- og energitiltak, henger Norge merkelig nok etter. Dette til tross for at Norge er svært så tydelige når det gjelder å uttrykke politiske målsettinger, samt å sette sin signatur på alle viktige miljø- og klimaavtaler.

Irland forventes å bli den store «vinneren» hva angår samlede boliginvesteringer i perioden frem mot 2023, med en kumulativ vekst på mer enn 30 %.  Her er det viktig å huske at irsk boligproduksjon ble svært hardt rammet under pandemiåret 2020, med et fall i nyinvesteringer på nesten 10 %. Hva angår Storbritannia på 2. plass på denne vekstlisten, noterer vi her klare paralleller til utviklingen i Irland.  

På bunnen av listen finner vi Norge, Sveits og Finland, som alle tre hadde et boligmarked som klarte seg relativt bra gjennom pandemiåret 2020. 

Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge. De nye prognoserapportene fra Euroconstruct er nå mulig å kjøpe på vår hjemmeside.


*Medlemsland i Euroconstruct-nettverket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

3307
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF