Europeiske anleggsmarkeder – mot nye rekorder

Også anleggsmarkedene rammes negativt av Covid-19-restriksjoner, men fortsetter likevel veksten mot nye rekordnivåer. Norske anleggsinvesteringer er de høyeste noen gang målt per innbygger i moderne tid.

Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

18. september 2020
Av Bjørn-Erik Øye

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

18. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200918122834162.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200918122834162.jpg?maxwidth=900
261 kran.jpg 261 kran.jpg
0

Samlede investeringer i anleggssektoren (nye + ROT) nådde sitt høyeste nivå noensinne tilbake i 2019 – hvor det samlet sett innenfor Euroconstruct-området ble investert 3 800 mrd. NOK (faste 2019-priser). I femårsperioden etter finanskrisen sank aktiviteten kraftig, før den bunnet på rundt 2 900 mrd. NOK i 2013/2014. Frem til og med 2019 noterer vi en samlet vekst på om lag 30 % opp til rekordnivået i 2019. 

Prognoser for investeringer i anlegg i Europa

Så sent som i november 2019 forventet analytikerne i Euroconstruct at anleggsinvesteringene ville få fortsatt vekst – dog i svakere tempo enn fra 2014 – 2019. Covid-19 og tilhørende samfunnskonsekvenser, bl.a. med tidvis full lock-down både i Spania, Italia og Frankrike, ledet også til stopp og utsatt oppstart for en del prosjekter.

De negative utslagene ser imidlertid ut til å bli betraktelig mildere for anlegg enn for byggemarkedene. Dette har selvsagt sammenheng med at de store infrastrukturprosjektene rundt om i Europa ruller på som normalt – om enn med til dels svært merkbare forsinkelser. Videre er det tydelige at infrastruktur og miljøprosjekter har en meget høy prioritet i Europa. Tross mindre negative utslag for anlegg så ser vi likevel at det i årene 2020 til 2022 vil bli omsatt om lag 350 mrd. NOK mindre enn antatt i november 2019. 350 mrd. tilsvarer om lag 2 ganger årlig nivå i norske anleggsinvesteringer.

Norske anleggsinvesteringer per innbygger på topp i Europa

Norske anleggsinvesteringer seiler videre i en egen liga med over 20 000 kr investert per innbygger i 2020. De neste 3 årene er det heller ingen som kan true den norske 'eplassen.

Norges investeringer i anlegg og infrastruktur har lenge blitt lagt merke til og vakt oppsikt i Europa. Med et nivå som konstant ligger på over 3 ganger snittet i Europa er det trolig at vi befinner oss på topp også i en verdensranking. Med alle mulige forbehold har det heller ikke utenfor Europa lykkes oss å finne land som per i dag investerer mer per innbygger i denne sektoren enn Norge.    


Årsaken til norske rekordnivåer er selvsagt å finne i vår bruk av penger fra SPU-fondet, – også kalt oljefondet – for å stimulerer aktivitetsnivået i norsk økonomi. Det er dog viktig å påpeke at vi også har et sterkt etterslep fra 90-tallet, spesielt på veiinvesteringer.  Det er m.a.o. ikke spesielt vanskelig å finne prosjekter å investere i.Prognosesenteret AS er Norges representant i Euroconstruct. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere og mer detaljert info om utviklingen i det europeiske bygge- og anleggsmarkedene.

Prognoser for investeringer i anlegg i Europa
3823
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF