Europeiske yrkesbygginvesteringer – laveste på 30 år

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. september 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200910120716277.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200910120051804.png?maxwidth=2000
Yrkesbygg 2.png Yrkesbygg - mobil.png
0

Covid-19 setter dype spor rundt om i bygge-Europa. Kommersielle bygg rammes hardest. Samlede investeringer for 2020 når sitt laveste nivå i moderne tid.

Samlede investeringer til yrkesbyggsektoren (nye + rot) nådde sitt høyeste nivå noensinne tilbake i 2008 – hvor det samlet sett innenfor Euroconstruct-området ble investert 60 000 milliarder NOK (fast 2019-verdi).

I femårsperioden etter finanskrisen gikk aktiviteten kraftig ned – spesielt i privat sektor – og flatet ut på nivåer om lag 25 % under toppnivået i 2008. Fra og med 2016 har markedene gradvis krabbet oppover igjen, og så sent som i november 2019 forventet man en vekst i årene 2020–2022. Covid-19, med etterfølgende restriksjoner og delvis i kollaps i deler av økonomien, satte en bråstopp for denne optimismen.

1282
b-0TrueFalse

Bedre enn fryktet

På Euroconstruct-konferansen i Stockholm i juni 2020 ble det varslet om en nedgang i 2020 på mer enn 13 % samlet for nybygg og rot. Ved den ekstraordinære oppdateringen fra Euroconstruct per august var dette nedjustert til 10 % – med andre ord et marginalt positivt bilde. Samlet sett likevel ekstremt store utslag i negativ retning. Nedgangen fra 2019 til 2020 ser ut til å ende opp på 6 386 milliarder NOK – det vil si om lag 14 stykk norske yrkesbyggmarkeder!!!

Nybyggsektoren alene står for 3 300 milliarder NOK av denne nedgangen – selvsagt med store utslag per land og sektor. Noe «svakere» nedgang i år for rot-sektoren med minus 2 100 milliarder NOK – som dermed også ser ut til å ende opp på det laveste nivået noen gang målt for denne sektoren etter 1990.

793
true
b-0TrueFalse
0

Grafen viser prognoser for investeringer i sektoren Nye Yrkesbygg i Europa – på tre tidspunkter. Allerede i november 2019 forventet man en svak nedadgående tendens i markedene. Denne tendensen ble kraftig forsterket ved prognoserevidering i juni 2020 som en konsekvens av covid-19. Per august er forventningene svakt oppjustert. Likevel er det tydelig at markedene på langt nær vil komme tilbake til nivåer fra 2019 frem til 2022.

Det forventes negativ investeringsutvikling for alle kategorier i nye yrkesbygg i 2020. Størst fall i gruppen «Øvrige kommersielle bygg» med minus 20 %, fulgt av «Kontorbygg» med et fall på 17 %. I andre enden av skalaen finner vi «Undervisningsbygg» med - 8 % og «Helse-/sosialbygg» med - 2 %.

Størst nedgang i år forventes i Irland og UK. To land som i tillegg til korona-konsekvenser også sliter med Brexit-avklaring, som så langt i 2020 har påvirket de kommersielle delene av byggemarkedene i svært negativ retning. I begge landene forventes det positiv utvikling igjen fra og med 2021, men det hefter fremdeles stor usikkerhet til ytterligere konsekvenser av et uavklart Brexit-opplegg. I motsatt ende av skalaen finner vi Finland – som, til tross for harde korona-tiltak, faktisk forventer en svak vekst i yrkesbyggsektoren allerede i år. Vekstforventningene er primært knyttet til nybygg offentlig sektor (undervisning + 2 % og helse + 12 %) samt industribygg hvor man forventer en vekst på hele 38 % i år. 

Sistnevnte anslag for finske industribygg er forøvrig et godt bevis på at det i de komplekst sammensatte byggemarkedene i Europa alltid finnes positive (og negative…) sterke avvik fra det generelle trendbildet. Detaljert kunnskap gir markedsmakt – også i yrkesbyggmarkedene.

Prognosesenteret AS er Norges representant i Euroconstruct. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere og mer detaljert informasjon om utviklingen i de europeiske bygge- og anleggsmarkedene.

2681
b-0TrueFalse
left-1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF