115
SWITCH SECTION

Færre hytteomsetninger, men høye priser

Første kvartal er unnagjort og vi har sett nærmere på fritidsboligomsetningen hittil. Vi nærmer oss normalen, men etterspørselen er fortsatt høyere enn tilbudet.

Av Carl Christian Mathiesen, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

01. april 2022
Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

31. mars 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220331131809602.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220331131809676.png?maxwidth=900
0

Hittil i år er det tinglyst 2237 fritidsboliger, som er 30 % færre enn samme periode i fjor. Vi er nesten tilbake til "normalen": Sammenlignet med første kvartal i normalåret 2019 er det omsatt 8 % flere fritidsboliger i år. Sammenlignet mot 2020 er det i år omsatt kun to flere fritidsboliger(!) - med andre ord ganske likt! 

Som Prognosesenteret har ventet, har etterspørselen falt, men samtidig holdt seg på et noe høyere nivå enn i normale år. Hovedårsakene er de fortsatt lave rentene og en mer fleksibel arbeidshverdag, som har endret de behovene til mange familier.

Høyere priser

Det er fortsatt en betydelig prisvekst på 10 % mot tilsvarende periode i fjor - den samme veksten som vi registrerte for 2,5 måned siden. Dette er 8 % høyere enn hele 2021. Årsaken til den sterke prisveksten i år, fra et allerede sterkt 2021, er et lavt tilbud i markedet.

Hva vil skje fremover?

Krigen i Ukraina skaper mer usikkerhet i markedet – spesielt med hensyn til hvordan husholdningsøkonomien vil påvirkes og hvordan disse igjen vil påvirke fremtidige eiendomskjøp.

I tillegg ventes det flere renteøkninger, økning i eiendomsskatten og strømregningene (uten statlig støtte) skremmer fortsatt.

1693
TrueFalsec-13

Samtidig er det relativt få fritidsboliger for salgs, som vi venter vil vedvare en stund. Mange av de potensielle salgsobjektene er solgt under pandemien, og vi opplever kanskje et tilbudsvakuum. Mange kjøpelystne har også "kjøpt seg ferdig" under pandemien.

274
false
TrueFalsec-13
0

Den nye avhendingsloven kan også ha gjort flere hytteselgere usikre, da det stilles flere krav til dokumentasjon av oppgraderinger av byggene. Dette kan ha bidratt til at flere utsetter salget - eller i verste fall ikke ønsker å selge. Vi vet også at det tar lengre tid å taksere nå enn i fjor, og at mange som ikke fikk solgt i fjor må retaksere iht. gjeldende regelverk.

Merk at dette er tinglyste fritidsboliger - ikke salg. De reelle konsekvensene av høyere usikkerhet i markedet, vil mest sannsynlig prege statistikkene i større grad om 1-2 måneder når salgene er tinglyst (overtatt).

Vi holder dere oppdatert i tiden som kommer!

Statistikkperiode:

1. januar 2022 - 31. mars 2022

Kilder:

Prognosesenteret, matrikkelen, grunnboka

Omsetningskriterier:

(1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn og (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen.

Statistikken inkluderer både tradisjonelle hytter og fritidsboligleiligheter – og både brukte og nye tinglyste fritidsboliger.

Alle statistikker og grafer er hentet fra Prognosesenterets, interaktive fritidsbolig-portal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

Hvis du ønsker en gjennomgang av portalen, kontakt: ps@prognosesenteret.no

1393
TrueFalsec-13
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også