115

Flat utvikling for de europeiske bygge- og anleggsmarkedene ...

Men fortsatt vekst i anleggssektoren

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. november 2022
Av Bjørn-Erik Øye

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

25. november 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221125122003470.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221125122005889.png?maxwidth=900
0

18. november presenterte Eurconstruct-nettverket nye prognoser for bygge- og anleggsmarkedene i Europa. Prognosene peker mot et flatt BA-marked totalt sett frem mot 2025. Dette til tross for at de fleste underliggende faktorene har snudd fra positive til negative i løpet av de siste 6 månedene.

Som vanlig er det boligmarkedet som påvirkes hardest av et negativt konjunkturbilde. I tillegg ser Euroconstruct-nettverket nå en urovekkende høy usikkerhet rundt et antall viktige markedsdrivere som leder til at også yrkesbyggaktiviteten bremser. Først i 2025 forventes positiv vekst totalt sett.

Det siste halvåret har vi sett et tydelig negativt skifte i en lang rekke markedsindikatorer relatert til BA-markedene. Stigende renter, usikre og forsiktige finansmarkeder, energipriser ute av kontroll, kostnadsvekst og leveranseproblemer for en rekke byggevarer, er alle indikatorer som har utviklet seg i negativ retning. I tillegg bidrar Russlands meningsløse krigføring mot Ukraina til en stor fremtidsusikkerhet i hele Europa, som gjør at mange prosjekter utsettes inntil videre.

Norge leder an i denne fremtidsusikkerheten, og forventningsindikatorene her til lands har hatt den mest negative utviklingen av alle land i Europa det siste året. Dette til tross for at Norge har en av de mest robuste økonomiene i hele Europa.

Som nevnt over, er det boligmarkedet som rammes hardest. For segmentet nye boliger forventes et fall på mer enn 2 prosent i 2023. Svakest utvikling ser vi i Sverige, med -24 %, mens Irland ventes den sterkeste utviklingen med +4 %. For første gang ligger det nå an til negativ vekst også i ROT bolig-markedet

Yrkesbyggprognosene er noe mer positive enn de for boligmarkedet. Her forventes en svak positiv utvikling for både nybygg og ROT i perioden 2023-2025 sett under ett.

BA-markedene reddes av fortsatt svært positive tall for anleggsmarkedene. Samlet sett de neste tre årene ligger det an til en vekst på 9,1 %. I ROT-delen av dette segmentet forventes en vekst på 4,2 % i samme periode. 

Euroconstruct-nettverket forventer til dels store forskjeller i utviklingen fra land til land. I den positive enden av skalaen finner vi Spania og Irland med en forventet vekst på hhv. 6 % og 10 % i perioden 2023-25. Mest negativ forventning ventes i Ungarn (- 9 %) og Finland (-8 %). 

Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge. Medlemsland i Euroconstruct-nettverket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

2982
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også