115

Fortsatt mange utenlandske hyttekjøpere

Trenden med boom av utenlandske hyttekjøpere fortsetter. Av de fritidsboligene som er tinglyst hittil i år, utgjør utlendinger 5,3 % av kjøperne.

Type something

Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. februar 2024
Av Carl Christian Mathiesen

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

23. februar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240223120633721.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240223120633721.jpg?maxwidth=900
0

I fjor skrev vi at det var en boom at utenlandske hyttekjøpere i Norge. Denne trenden ser ut til å fortsette nå som den norske kronen har stabilisert seg.

Utlendinger står normalt for 0,5 % av alle hyttekjøp i Norge, mens under pandemien sto de for 1-2 %. I fjor utgjorde de 4 % av kjøpermassen.

Av de fritidsboligene som er tinglyst hittil i år, utgjør utlendinger 5,3 % av kjøperne.

1 av 4 kjøpere i Trysil er utlendinger

Trysil er den nest største hyttekommunen i Norge, både hva angår antall hytter og antall omsetninger. Trysil er imidlertid størst når det gjelder utenlandske kjøpere: Vanligvis har utlendinger utgjort 10-15 % av kjøperne av hytter i Trysil - mye på grunn av nærhet til Sverige - men i 2023 sto de for 26 % av omsetningene. Det er tydelig at svensker og dansker har latt seg friste av relativt gode valutakurser. Det er mange av dagens hyttekjøpere som fortsatt husker da den norske og danske kronen var tilnærmet lik for bare tolv år siden. Siden den gang får dansker 50 % mer norsk krone for sin danske krone. Samtidig er hyttene i Trysil gode utleieobjekter – også for og til utlendinger - selv om de ikke finansierer hytta fullt ut med dagens utleierente.

Svak norsk krone

Det norske hyttemarkedet har historisk vært et relativt trygt marked å investere i på lang sikt, og en eventuell valutafordel gjør investeringen mer attraktiv – gitt at den norske kronen vil styrke seg. Sistnevnte er selvsagt ingen garanti da det er stor usikkerhet angående utviklingen av den norske kronen i årene som kommer.

For 3 av 4 av oss avsluttes vinterferien denne uka, mens for resterende fjerdedel starter den i dag. Vi ønsker alle en god ferie!


Kilder: Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka, Eierregisteret

Omsetningskriterier: (1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn, (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen og (6) at hele eiendommen er omsatt.

Statistikken inkluderer både tradisjonelle frittliggende hytter og fritidsboligleiligheter – både brukte og nye fritidsboliger.

Definisjonen av utlending er enten nordmenn som bor i utlandet, eller utlendinger som bor i utlandet.

2262
Falseb-0
center 0 Falseb-0
left -1 Falseb-0
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også