115
SWITCH SECTION

Forventet nedgang for Europas bygge- og anleggsmarkeder

Det forventes nedgang i bygge- og anleggsbransjen i de fleste EUROCONSTRUCT-landene i 2023 og 2024, påvirket av inflasjon, høyere renter og svakere etterspørsel.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

4. desember 2023
Av Bjørn-Erik Øye

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

4. desember 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231204092437876.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231204092437876.jpg?maxwidth=900
0

Etter en overraskende positiv utvikling i 2022, står de 19 EUROCONSTRUCT-landene foran et mer utfordrende marked i de neste årene.  Konsekvensene av renteøkningene og krigen i Ukraina har i lagt en tydelig demper på vekstmulighetene i bransjen. EUROCONSTRUCT-landenes eksperter spår nå en nedgang på 1,7% for 2023, med ytterligere nedgang i 2024. Deretter forventes en moderat vekst på rundt 1,5% hvert år i 2025 og 2026.

Mens anleggsmarkedet vil fortsette å øke med et årlig gjennomsnitt på 2,8% i årene 2023 til 2026, vil byggemarkedet krympe 1% per år. Markedet for nye yrkesbygg forventes å stagnere frem til 2024, for så å stige igjen. Boligbyggingen vil derimot miste 10% av sitt markedsvolum disse to årene og vil kun vokse i moderat tempo etter 2025.

De fleste av de 19 nasjonale markedene forventer en nedgang – noen mer enn andre – på grunn av den kraftige økningen i renter, byggekostnader, vedvarende høy inflasjon, tap av kjøpekraft blant husholdningene, svakere økonomisk vekst, strammere offentlige budsjetter og fallende eiendomspriser.

Ifølge resultatene fra ECBs banklånsundersøkelse, strammet lånestandardene seg til i alle lånekategorier i tredje kvartal 2023. Etterspørselen etter kreditt fra selskaper og husholdninger fortsatte å falle betydelig. Innen 2025 forventes antall ferdigstilte boliger å falle til bare 1,51 millioner enheter, eller 3,1 ferdigstillinger per 1 000 innbyggere; det laveste nivået siden 2016 (1,48 millioner). For september rapporterte Den europeiske sentralbanken en gjennomsnittsrente på litt under 3,6% for boliglån med en bindingstid på 10 år til private husholdninger i Eurosonen, sammenlignet med litt under 1,4% i begynnelsen av 2022. Videre forventes også konsumprisveksten å holde seg over historiske nivåer i mange land i 2024. Et lite mindretall av EURCONSTRUCT-landene forventer at inflasjonen vil falle under 2,5%-merket neste år.

I motsetning til forventningene fra sommeren 2023, forventes nå også nybygging av yrkesbygg å krympe noe i 2024. Prognosene for 2024 vurderes nå mer forsiktig i elleve land, med omfattende nedjusteringer på tvers av landene.

ROT-markedet, som vokste sterkt i 2022, forventes nå å oppleve nedgang totalt sett, pga. en svært negativ utvikling i boligvedlikeholdet. Størst nedgang ser vi i Italia, hvor et stort offentlige bidrag nå fases ut. Samlet forventes renovering av eksisterende bygninger i EUROCONSTRUCT-området å synke med 1,3% i 2023 og 2,3% i 2024. ROT-arbeidene på nye yrkesbygg forventes å vokse med 1,2% årlig både i 2023 og 2024.

I anleggsmarkedet, som igjen viser seg å være mer motstandsdyktig enn byggemarkedet, forventes nå en marginalt svakere utvikling fremover enn det som var forventet for bare et halvt år siden.

I løpet 2023 og 2024 forventes anleggsmarkedet å vokse med totalt 6,4%, mens boligbyggingen vil oppleve en bråbrems (-10%) i samme periode. Boligbremsen vil være mest uttalt i Sverige (-37%), Italia (-25%), Finland (-24%) og Ungarn (-20%). Imidlertid står også land med større boligmarkeder, som Storbritannia (-11%), Tyskland (-7%) og Frankrike (-5%), overfor betydelig nedgang. Produksjonen i nye yrkesbygg forventes å stagnere i løpet av 2023 og 2024, før den så vil få oppgang (3,1% vekst fra 2024–2026).

Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge. Medlemsland i Euroconstruct-nettverket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

4364
Falseb-0
center 0 Falseb-0
left -1 Falseb-0
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også