SWITCH SECTION

Fremtidens kontor-løsning 3

Identitet er viktig, og innredning og lokaler vil derfor påvirke den fremtidige kontorutformingen.

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. juli 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. juli 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200702070024429.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200702070024898.jpg?maxwidth=2000
0

Prognosesenteret har over flere år i samarbeid med Moelven Modus, gjennomført studier av trender og utviklingstrekk for fremtidens kontorløsninger. Her formidles noen av funnene fra disse studiene.


Kontorlokalene – profilering av bedriften

Mange selskap har et bevisst forhold til å profilere hvem man er gjennom de lokalene man sitter i. Man ønsker å invitere eksterne forbindelser til presentasjoner, kundesamlinger, treff etc. i egne lokaler.


Identitet er viktig, og innredning og lokaler vil derfor påvirke den fremtidige kontorutformingen. Lokalene må tilpasses for å håndtere dette, samtidig som det skal være en god arbeidsplass. Endringer i lokalene kan derfor være lønnsomt, ved at det styrker identiteten internt, bidrar til effektivitet og produktivitet, samt er en viktig profileringsarena for bedriftenes kunder og samarbeidspartnere.

Sammensetningen i byggene blir sannsynligvis også viktigere. Mer fokus på «clustere» som gjør det enklere å tilrettelegge for fellesbruk/sambruk av kontorarealer, ser ut til å være en trend som vil kunne påvirke kontormarkedet i fremtiden.

Graden av samlokalisering og sambruk vil i stor grad være avhengig av type hvilken type foretak det er snakk og, i hvilken fase bedriften befinner seg, samt hvilken virksomhet de driver.


Store etablerte selskap ønsker gjerne å bygge identitet og har i mindre grad behov for samlokalisering eller deling av ressurser med andre, i motsetning til oppstartsselskaper.


Det finnes flere eksempler på at det etableres næringsclustere, kontorfellesskap eller andre former for co-working arenaer. Det kan være et uttrykk for mer åpenhet, samt fokus på å dele informasjon og kunnskap, blant bedrifter nå enn tidligere. En konsekvens av en slik utvikling kan være større grad av samarbeid og samhandling enn tidligere.


«Samarbeid når du kan, konkurrer når du må».2208
b-0TrueFalse
Les også 
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF