SWITCH SECTION

Fremtidens kontorløsninger 2

Mindre areal per kontorarbeidsplass, mer til fellesarealer. Sambruk blir stadig mer aktuelt.

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200602123248825.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200602123317692.jpg?maxwidth=2000
0

Prognosesenteret har over flere år i samarbeid med Moelven Modus, gjennomført studier av trender og utviklingstrekk for fremtidens kontorløsninger. Her formidles noen av funnene fra disse studiene.

Basiskontorplassene blir mindre, men fellesområdene større?

Med et økende press på kostnader og arealeffektivitet, går det i retning av mindre areal per kontorplass. Men selv om kontorplassene kan settes opp veldig arealeffektivt, vil kravet til de andre delene av kontoret (fellesarealer, garderober, kjøkken, gym, etc …) trekke arealbehovet opp.


Et kontorlokale må brytes opp med annet enn klart definerte arbeidsstasjoner, og er et viktig element for å bidra til at kontoret oppleves attraktivt og trivselsfremmende for de ansatte.


Fellesarealer og sambruk

Det er flere forhold som tyder på at bedrifter vil ha større fokus på bedre ressursutnyttelse, der man ser på sambruk av f.eks. møteroms fellesskap, kantinelokaler eller andre funksjoner som en del av dette. Sambruk av funksjoner vil være noe som bedrifter blir mer bevisst på.


Det er større bevissthet knyttet at leietakerne skal gjøre sin jobb mest mulig effektivt i sine lokaler. Kontorlokalenes bidrag til effektivitet og produktivitet, vil øke bevisstheten på hvilke funksjoner i kontorlokalene som i størst grad bidrar til dette.

Hva er «need-to-have», hva er «nice-to-have», hvilke funksjoner er viktige og bidrar i størst grad til bedre produktivitet.


En konsekvens av en slik utvikling vil dels være at fremtidens bedrifter vil være mer villige til å dele fellesfunksjoner med andre, samt (ved siden av kostnadsaspektet) å vurdere hvordan kontorlokalene i størst mulig grad bidrar til produktivitet i sin virksomhet.


1872
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF