SWITCH SECTION

Har studentene løftet boligprisene?

Det var overraskende høy vekst i boligprisene i august. Sjeføkonom Nejra Macic sier at mangel på studentboliger og lave fastrenter kan være mulige forklaringer.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. september 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904123435749.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904123435749.jpg?maxwidth=2000

  -  Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,9 prosent og sesongjustert med 0,9 prosent i august. Det er en overraskende høy prisvekst. Jeg finner det vanskelig å forklare denne sterke prisveksten med noe annet enn at den kommer etter en uvanlig svak prisutvikling i juli. Andre mulige forklaringer kan være forventningsdrevet prisvekst på grunn av lave faste renter og mangel på studentboliger, sier Macic.

411
false
b-0TrueFalse
0
Bar chart with 13 bars.
Månedlige sesongkorrigerte endringer i boligprisene i Norge, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 13 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Prisendring korrigert for sesongvariasjoner. Range: -0.8 to 1.4.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Boligkø for studenter

Sjeføkonomen peker på at rekordmange studenter stod i boligkø ved inngangen til august.

  -  Den veldig lave studentboligbyggingen de siste to årene har ført til at rekordmange studenter stod i boligkø i august. Denne studentboligmangelen kan ha ført til ekstra etterspørselspress i skolestartmåneden august, der den pengesterke foreldregenerasjonen har steppet inn og kjøpt leiligheter som studentbarna kan bo i. Dette kan være en forklaring til hvorfor august endte så sterkt.

Lave fastrenter

Uro i verdensøkonomien har bidratt til lavere lange renter og dermed til lavere fastrenter. Det kan også være en forklaring på den høye prisveksten.

  -  Gode tilbud på fastrenter har bidratt til at mange har bundet renta nå. Vi vet at renter har aller størst påvirkning på boligprisene. Forventninger til lave renter på lang sikt kan ha bidratt til økt betalingsvilje og høyere tillit til fremtidig prisutvikling i boligmarkedet, sier Macic.

Venter prisnedgang

Sjeføkonomen forventer prisnedgang de neste månedene. - Det at prisveksten var så sterk i august, bidrar til at vi tror enda mer på prisnedgang de neste månedene. August var nok den siste måneden med prisvekst i 2019. Vi har fått tre renteøkninger og den fjerde er trolig på vei nå i løpet av høsten, så på kort sikt er det høyere renter, men på lang sikt lavere renter det er snakk om. Gjeldsregistrene er på plass og boligtilbudet er rekordhøyt. Det er flere grunner til at boligprisene skal ned fremover enn til at de skal opp.

2005
b-0TrueFalse
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF