135
SWITCH SECTION

Holdninger til nybygde boliger

I vår tidligere Future Living-undersøkelse fra tredje kvartal 2020, så vi at de fleste var enige om at nybygde boliger var dyre og at det var en høyere andel som opplevede høy risiko ved å vente på boligen enn andelen som opplevde lav risiko. Hvordan tenker forbrukerne nå? Dette får vi svaret på i den nye rapporten som kommer i slutten av mars.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

21. februar 2024
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

9. februar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240209122004177.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240209121940879.jpeg
0

En ting våre Future Living-undersøkelser har lært oss, er at husholdningenes meninger og holdninger ikke alltid stemmer overens med meningene til våre partnere eller oss som arbeider med boligrelaterte spørsmål til daglig. Dette har blant annet vist seg når vi har undersøkt husholdningenes holdninger til bærekraft, teknologi i boligen og nybygde boliger.

Hensikten med våre Future Living-undersøkelser er at vi og våre partnere skal få en bedre forståelse for hvilke meninger og preferanser som finnes blant norske husholdninger, både når det gjelder nåværende og fremtidig bosituasjon. Vårt verktøy er tema-undersøkelser som gjennomføres hvert kvartal.

I vår tidligere Future Living-undersøkelse Holdninger til nybygde boliger, som ble publisert i tredje kvartal 2020, så vi for eksempel at de fleste var enige om at nybygde boliger var dyre. Denne holdningen ble delt både av de som hadde erfaring med å kjøpe/leie en nybygd bolig og de som ikke hadde noen erfaring. Andre svarte "det komme an på". Uansett hvilken mening man har, er det allikevel forbrukernes spontane holdninger man må forholde seg til. For en boligaktør blir det derfor viktig å kommunisere hvilke økonomiske fordeler som finnes (på lang og kort sikt) hvis man kjøper en nybygd bolig.

Videre viste resultatet at det fantes en spontan positiv innstilling blant husholdningene til å bo i en nybygget bolig. Det var også en god del (44 %) som svarte at de foretrakk å kjøpe en nybygget bolig fremfor en brukt. Det å få alt nytt, lite eller ingen oppussingsbehov og lite vedlikehold var viktige årsaker til dette.

Et annet område som ble kartlagt i rapporten, var i hvilken grad husholdningene opplevede risiko ved kjøp av nybygget bolig og det at det ofte går tid fra man signerer kontrakten til man overtar boligen (1–2 år). Resultatet viste den gangen at det var en høyere andel som opplevede høy risiko ved å vente på boligen enn andelen som opplevde lav risiko. Alt i alt var det en 60/40 fordeling mellom øvre og nedre del av skalaen når det kommer til risikovurdering.

Ny rapport om holdninger til nybygde boliger

Siden forrige måling har mye skjedd på markedet for nybygde boliger, der det stadig blir rapportert om nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. På bakgrunn av dette gjennomfører vi nå en oppfølgende undersøkelse som en del av vårt Future Living-konsept. Rapporten vil blant annet vise hvordan forbrukernes holdninger og preferanser har utviklet seg siden forrige måling og hvordan resultatet skiller seg mellom ulike grupper. Rapporten blir publisert i slutten av mars.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

2700
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også