Høyere andel som pusser opp boligen

Mer enn 915 000 norske husholdninger har foretatt innvendige eller utvendige oppussingsarbeider de siste 12 månedene.

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

31. august 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

31. august 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200831120240294.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200831120325343.jpg?maxwidth=2000
257 ROt bolig.jpg
0

Andelen som har utført en eller annen form for oppussingsarbeider de siste 12 månedene har økt fra 33 % til 37 % fra forrige til nyeste måling. Det betyr at mer enn 915 000 norske husholdninger har foretatt innvendige eller utvendige oppussingsarbeider de siste 12 månedene, en økning på nesten 100 000 husholdninger fra forrige måling!

 

Koronaeffekten har bidratt til mer oppussing

Det har, med enkelte unntak, vært en økende aktivitet i oppussing av de fleste rom, der kjeller/bod og stue har hatt den største økningen. Veksten i oppussingsmarkedet kan delvis forklares med at nordmenn i større grad holdt seg hjemme ifb. med koronapandemien, og følgelig hatt mer fokus på ting som burde gjøres hjemme.

 

Størst vekst for malerarbeider

Når det gjelder innvendig oppussing er det malerarbeider som er vanligste formen for oppussing, og som også har hatt den største veksten fra forrige måling.


For utvendige arbeider registrerer vi betydelig vekst for terrasse og belegningsstein, hvilket kan tilskrives en naturlig vekst i denne perioden av året.

 

Mer enn halvparten gjør jobben selv

En høyere andel utfører alt arbeidet selv. Andelen som svarer at de gjør alt selv er på høyeste nivå på 55 % siden målingen startet i 2015.


Tallene er hentet fra Prognosesenterets ByggMonitor, hvor vi kartlegger alle innvendige og utvendige oppussings- og vedlikeholdsarbeider norske husholdninger foretar i egen bolig. 

1433
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF