SWITCH SECTION

Holmestrand topper siste år

Se hvilke områder i Norge som har hatt sterkest og svakest utvikling i boligprisene det siste året.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

12. april 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

12. april 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412121322222.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412121322222.jpg?maxwidth=2000
0

Holmestrand er den kommunen i Norge som har hatt høyest vekst i boligprisene siste år. Utvalget er 110 geografiske områder som fremkommer i den kvartalsvise prisstatistikken fra Eiendom Norge. Hvis vi inkluderer distrikter topper distriktene i Aust-Agder, litt foran Holmestrand.


Bar chart with 20 bars.
Prosentvis endring i boligpriser siste år, 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 20 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 9.135.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS via Macrobond
End of interactive chart


967
b-TrueFalse

 -  Vi ser at flere byer i Vestfold og Østfold er inne på topp 20 siste år: Holmestrand, Sandefjord og Larvik fra Vestfold og Sarpsborg, Fredrikstad og Halden fra Østfold. Boligprisene er blitt så høye i Oslo at kjøperne presses ut. Bedre vei- og togtilbud pluss bedre muligheter for å jobbe hjemmefra eller på toget, har utvidet Oslos bo- og arbeidsmarked, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.

802
true
b-TrueFalse
0

På bunnen finner vi noen gjengangere grunnet etterdønninger av den tidligere nedturen i olje- og gass.

Bar chart with 20 bars.
Prosentvis endring i boligpriser siste år, 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 20 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -1.4200000000000002 to 1.2200000000000002.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS via Macrobond
End of interactive chart

 -  Deler av Rogaland og enkelte andre steder langs kysten er fortsatt overrepresentert på bunn av lista. Dette er etterdønninger av oljekrisa. Jeg tror dette bildet gradvis vil endre seg nå som det er ny optimisme i olje- og gassnæringen. Det er interessant å merke seg at Gjøvik og Stange er på bunn av lista. Dette er kommuner som hadde høy prisvekst inntil nylig, men hvor man nå tilsynelatende har møtt et foreløpig pristak, sier Øye. 

Se artikkel om boligprisene siste kvartal

1667
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF