Hva er en god planløsning,

...og hvordan kartlegge forbrukerens preferanser?

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

29. april 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

16. april 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200416095634977.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200416095634977.jpg?maxwidth=2000
0

Arbeidet med neste Future Living tema er i gang og denne gangen har vi som mål å undersøke hvordan forbrukere prioriterer når det gjelder planløsning og preferanser koblet til dette. Som vi kunne se i undersøkelsen som omhandlet Årsak til valg er en god planløsning en meget viktig faktor når forbrukeren velger sin bolig. 

Så, om man ønsker å sette tall på forbrukeres preferanser, hvordan undersøker man da dette på en god måte? En utfordring når det gjelder preferanser for planløsning er at  det er flere faktorer som spiller inn og påvirker forbrukeres preferanser. Et eksempel kan være åpen, delvis åpen eller stengt planløsning mellom kjøkken og stue og forholdet mellom privat og sosialt areal. En viktig egenskap i den modell man velger å bruke er derfor at den muliggjør samspill mellom faktorer. Det kan også være utfordrende å lage konkrete spørsmål som tar hensyn til ovenstående utfordringer.

Vi har derfor valgt en metode som tar hensyn til just dette. Metoden som vi har valgt kalles Con-joint analyse og er en mye anvendt metode i preferanseundersøkelser. I vår undersøkelse kommer forbrukeren få gjøre gjentakende valg mellom ulike illustrasjoner over planløsninger som har ulike egenskaper (men samme størrelse). 

Hvilke svar kan vi få?

Med denne undersøkelse svarer vi på hva det er som kjennetegner en god planløsning ut ifra forbrukerens perspektiv og hva som foretrekkes når det gjelder ulike egenskaper som løsning mellom kjøkken og stue, preferanser når det gjelder privat og sosialt areal og oppbevarings-løsninger. Vi forsøker også å finne ut av hvilke egenskaper som skal kombineres for å få den beste planløsningen samtidig som vi ønsker å se om preferanser skiller seg mellom ulike grupper.  

Ønsker du å vite mer om denne undersøkelsen om planløsninger eller  Future Living konseptet generelt er du velkommen å kontakte ansvarlig prosjektsjef, Andreas Brand (mail: ab@prognosesenteret.no / Tlf:  980 73 287).

 

1953
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF