100
SWITCH SECTION

Hva kan vi forvente av oppussingsåret som kommer?

I 2020 brukte norske husholdninger 88,4 milliarder kroner på oppussing av egne boliger – en betydelig vekst fra året før. Reiseforbud og mer tid hjemme var blant faktorene som bidro til en solid vekst i denne delen av byggemarkedet i 2020. Men hva skjer i år, og ikke minst, hva kan vi forvente av året som kommer?

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

13. desember 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. desember 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211210084734015.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211210085950734.jpg?maxwidth=900
0

For å forstå dette er det viktig å forstå hvordan de ulike delsegmentene kommer til å utvikle seg i tiden som kommer.

Den største delen av ROT-boligmarkedet er det vi kaller vedlikehold, og består av de arbeidene vi gjør med boligene for å opprettholde og ta vare på dagens standard. Denne delen av ROT-markedet utvikler seg gjerne relativt stabilt i takt med økningen i boligmassen, dvs. mindre enn 1 % årlig.

Renoveringsarbeidene er arbeider som bidrar til å øke kvaliteten i boligene, og hadde et løft i 2020. Renteøkninger, svakere boligprisvekst, mindre tid hjemme og mer forbruk av andre varer og tjenester, er de viktigste årsakene til at vi venter at renoveringsdelen av ROT-boligmarkedet vil vokse moderat fremover. I tillegg har de eksepsjonelt høye trelastprisene også bidratt til å legge en demper på oppussingsiveren blant norske husstander.

Hvor mange planlegger å pusse opp?

Målt i antall husholdninger som planlegger å pusse opp er det ingen nedgang å spore. Andelen som planlegger å pusse opp innvendig eller utvendig, er faktisk høyere i våre målinger for 2021, enn i 2020. Isolert sett bør jo det bety en positiv impuls i markedet?

Det er spesielt for de innvendige arbeidene vi registrerer at flere planlegger å pusse opp, og per 3. kvartal 2021 svarte en fjerdedel at de hadde planer om å pusse opp innvendig i løpet av neste 12 måneder, hvilket betyr nesten 630 000 husstander. Til sammenligning var det i overkant av 350 000 husstander som gikk med planer om utvendig oppussing, som er på samme nivå som for ett år siden.

Det er stue, kjøkken og soverom som står øverst på oppussingslisten blant dem som vil pusse opp inne i boligen, mens utvendige malerarbeider, nye vinduer og ytterkledning/fasade er de utvendige arbeidene flest planlegger å utføre i året som kommer.

Hvor mye penger bruker vi?

Utviklingen i ROT-boligmarkedet forventes å ligge relativt stabilt sammenlignet med 2020-nivået. Ser vi ytterligere ett og to år frem i tid vil veksten bli noe bedre, med 2-3 % vekst de kommende årene.

Veksten i seg selv er kanskje ikke så stor at det er grunn til å sprette champagnekorkene, men med tanke på at verdien av de samlede ROT-arbeidene på norske boliger snart vil passere 90 milliarder kroner, er det kanskje likevel grunn til å planlegge en liten feiring av året som kommer.

2385
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også