Hva legger vi til grunn når vi kjøper produkter til utvendig oppussing?

Kvalitet, pris og funksjon er tre viktige faktorer

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200623103557471.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200623103516710.jpg?maxwidth=2000
0

Kvalitet, pris og funksjon er tre faktorer husholdningene trekker frem som sentrale når de skal velge produkter til utvendig oppussing. 4 av 10 svarer at kvalitet er det viktigst, mens funksjon og pris kommer på de neste plassene når man skal velge produkter til utvendig oppussing av boligen.


Menn er noe mer pris- og kvalitets fokuserte enn kvinner ved valg av utvendige produkter, men kvinner i noe større grad enn menn legger vekt på design.

Det er også forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hva de legger vekt på ved valg av produkter til utvendig oppussing. Aldersgruppen 30-39 år er mer opptatt av pris enn andre, mens vi registrerer at det er de yngste (<30 år) som i størst grad legger vekt på produktenes design.


Når det gjelder kvalitet som årsak til valg av produkter til utvendig oppussing , øker andelen fra 25% i den yngste aldersgruppen, til 50% i den eldste!


1077
b-0TrueFalse
Les også 
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF