115

Hva mener nordmenn om nybygde boliger?

Flertallet er positive eller svært positive til å bo i en nybygd bolig.

Av Andreas Brand, Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

12. april 2024
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

11. april 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240411093126301.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240411093100416.jpeg
0

I vår nyeste Future Living-undersøkelse har vi spurt forbrukerne om deres holdninger til nybygde boliger. Den samme undersøkelsen ble også gjennomført i 2020, noe som gjør at vi kan se på om og hvordan resultatene har utviklet seg siden da.

Mange er spontant positive til å bo i en nybygget bolig

Når vi ser på forbrukernes generelle innstilling til å bo i en nybygd bolig, ser vi at flertallet fremdeles svarer at de er positive eller svært positive til dette. Det er også en god del som ville foretrukket å kjøpe en nybygd bolig fremfor en brukt ved kjøp av neste bolig, men det å foretrekke noe er ikke alltid det samme som hva man mener mest sannsynlig vil skje, noe resultatene også viser.

I likhet med tidligere undersøkelser, ser vi at det er en større andel som foretrekker en nybygget bolig sammenlignet med hva de ser som mest sannsynlig. Blant unge og barnefamilier er forskjellen mellom preferanse og sannsynlighet størst. Blant de eldre er det færre som foretrekker en nybygd bolig, men differansen mellom preferanse og sannsynlighet er ikke like markant. Dette antyder at preferanser og muligheter er samstemte blant de eldre.

Nybygde boliger er dyre og mer klimavennlige

En sterk holdning som finnes blant husholdningene, er at nybygde boliger er dyre. Dette er en holdning som har styrket seg noe siden 2020 og den deles av både de som har erfaring med å kjøpe/leie nybygd bolig og de som ikke har noen erfaring med det.

At nybygde boliger er mer klimavennlige enn brukte boliger er også noe en stor andel av husholdningene er enige i. Dette var også tilfelle i 2020, og vi har også sett samme holdning i andre undersøkelser vi har gjennomført. Dette er faktisk en av de påstandene der flest er enige, og gjennomgående er det relativt små forskjeller mellom ulike grupper. Årsaken til hvorfor man opplever nybygde boliger mer klimavennlige, er fremfor alt at nybygde boliger har bedre isolasjon, at det stilles strengere krav når man skal bygge en ny bolig, og at man bruker nyere teknologi og mer miljøvennlige/bedre materialer i byggeprosessen.

Dette er noen eksempler på holdninger som ikke bare er sterke, men også stabile over tid. Dette styrker vår teori om at dette er holdninger som ikke endres over natten og at det tar tid dersom man ønsker å påvirke forbrukerne i en eller annen retning.

Er du interessert i å vite mer om rapporten? Ta kontakt med produkteier Andreas Brand.

2447
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også