SWITCH SECTION

Hva skjer egentlig i Oslo?

Boligstatistikken for Oslo peker i motstridende retninger. Redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen sier at Oslo kan stå foran et vendepunkt.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. juni 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. juni 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190606151811886.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190606151811886.jpg?maxwidth=2000

Oslo har de siste to månedene hatt motstridende utviklingstrekk. På den ene siden har Oslo fått et stigende boliglager og svak prisutvikling, men på den andre siden har det vært kort salgstid og salgspriser godt over prisantydning. 

  -  Vi har sett en klart svakere trend for boligprisene i Oslo siden april i fjor. Vi hadde et brudd med trenden i mars i år, men de siste to månedene har vi igjen sett en svakere utvikling. Oslo er spesielt interessant fordi hovedstaden ofte har vist seg å være retningsgivende for både oppturer og nedturer for landet som helhet, sier Øye.

1155
true
b-0TrueFalse
0
Bar chart with 14 bars.
Sesongjustert månedlig endring i boligpriser i Oslo, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 14 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -0.5 to 2.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Prognosesenteret har en forventning om et svakere boligmarked i Norge de neste månedene grunnet blant annet:

  • Høyt tilbud av boliger 
  • Forventninger om renteoppgang
  • Innføring av et nytt gjeldsregister som vil gjøre det vanskeligere å bruke forbrukslån til å skaffe langsiktig finansiering av boligkjøp

  -  Vi ser at nivået på usolgte boliger i Oslo har nærmet seg finanskrisen i 2009 og nedturene i Oslos boligmarked i 2013 og 2017. Isolert sett skulle dagens nivå på usolgte boliger i Oslo tilsi en svakere prisutvikling, sier Øye.


Line chart with 2 lines.
Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 125 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Usolgte boliger. Range: 0 to 4000.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Tross svak prisutvikling siste to måneder har salgstiden holdt seg lav.


Line chart with 2 lines.
Omsetningstid i antall dager fra boligene første gang ble annonsert, 12 måneders glidende gjennomsnitt.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 18 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Dager. Range: 20 to 45.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Og tross svak prisutvikling i Oslo siste to måneder, så selges boligene godt over prisantydning. Klikk på søylen for Oslo for å se historisk utvikling. 

Bar chart with 24 bars.
I mai ble boligene i Oslo solgt for 2,4 prosent over prisantydning. Klikk på søylene for å se historiske tall for avvik mellom salgspris og prisantydning for hvert enkelt område.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Salgspriser mot prisantydning %. Range: -3 to 5.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

  -  Når en bolig selges over prisantydning må det normalt ha vært en budrunde som trekker opp prisen. Isolert sett skulle det bidra til å drive boligprisene i Oslo oppover. I det hele tatt er det som tidligere nevnt flere motstridende utviklingstrekk i Oslo som gjør det vanskelig å si noe entydig om retningen framover. Alt i alt tror jeg imidlertid at vi vil få se et svakere boligmarked i Oslo de neste månedene. Jeg tror at boliglageret vil fortsette å øke og at det vil bli den avgjørende faktoren, sier Øye.

3422
b-0TrueFalse
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF