115
SWITCH SECTION

Hva skjer med vindusmarkedet etter Covid?

Få tilgang til oppdaterte estimat på utviklingen i det norske vindusmarkedet

Av Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

24. juni 2021
Av Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210622120600714.jpeg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210622120600773.jpeg?maxwidth=900
0

Prognosesenteret har analysert vindusmarkedet  

Beslutningstagere må planlegge for markedsutviklingen etter Covid. Våre analytikere har analysert det norske vindusmarkedet og laget prognoser for inneværende år og de to neste. Analysen er nå tilgjengelig i en business intelligence løsning, hvor brukerne kan bryte ned analysen på detaljerte nivåer for å sikre det beste beslutningsgrunnlaget til sine strategi og budsjettprosesser. 


Visste du for eksempel at den største etterspørselen etter vinduer kommer fra ROT-bolig segmentet og at dette delsegmentet utgjorde over 50% av antall vinduer som ble utskiftet totalt i Norge i 2020? Eller at antall vinduer i 2023 er estimert til å være i underkant av 1,2 mill.? 


Brukerne kan analysere markedet for vinduer på over 600 måter og blant annet filtrere på følgende dimensjoner:

  • Markedets størrelse 
  • Antall vinduer fordelt på byggtyper og geografi
  • Ulike vindustyper
  • Nybygg og Renoveringsmarkedet

Nedenfor har vi laget en kort film som viser hvordan

https://www.youtube.com/embed/I2mumTFhJgw

title

Ønsker du tilgang eller mer informasjon om våre byggevareanalyser?

input field

Mark if required

input field

Mark if required

input field

Mark if required

single button

169


1334
c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF