SWITCH SECTION

Hvem tar initiativ og hvem tar beslutning om utvendig oppussing?

Kjønnsrollemønsteret preger fortsatt beslutningene

Av Kåre Elnan

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjelle Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. juni 2020
Av Prognosesenteret

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjelle Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200608100420600.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200608100420600.jpg?maxwidth=2000
0

Både når det gjelder initiativtager og beslutningstager for utvendige oppussingsarbeider er dette i stor grad noe kvinnen og mannen i husholdningen står sammen om.

Om vi skal sette menn og kvinner opp mot hverandre, (hvilket man i størst mulig grad bør unngå), tar mannen i forholdet i langt større grad initiativ til utvendig oppussing og tar også i større grad beslutningen om hvilke utvendige oppussingsarbeider skal gjøres.


Kjønnsrollemønsteret preger fortsatt beslutningene

I mer enn 4 av 10 tilfeller er det mannen som tar initiativet, og i mer enn en tredjedel av tilfellene er det mannen som også tar beslutningen om utvendig oppussing. Til sammenligning tar kvinnen initiativet 2-3 av 10 tilfeller, og initiativet i 15–20 % av de utvendige oppussingstilfellene.

ByggMonitor-målingene viser imidlertid at det er betydelige forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvordan initiativ og beslutninger tas. I de yngste aldersgruppene, står kvinnen og mannen i stor grad sammen om å ta initiativ og beslutte hvilke utvendige oppussingsarbeider som skal prioriteres. Jo eldre man blir jo større del av beslutningene om denne typen oppussingsarbeider tilfaller mannen.


For de innvendige oppussingsarbeidene er imidlertid bildet annerledes – men det kan vi komme tilbake til en annen gang.


1490
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF