SWITCH SECTION

Hvem utfører jobben utvendig?

Nesten halvparten av norske husholdninger utfører de utvendige oppussingsarbeidene
på boligen helt selv.

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

29. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

29. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200629134035038.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200629134035038.jpg?maxwidth=2000
0

Nesten halvparten av norske husholdninger utfører de utvendige oppussingsarbeidene på boligen helt selv. Noe av forklaringen til dette kan være at utvendig maling/beisning av boligen er den vanligste formen for slike arbeidet, og at de fleste ser seg i stand til å utføre slike arbeider selv. 

Når det gjelder de mer omfattende og kompliserte oppussingsarbeidene vil andelen som benytter håndverker øke. Andelen som gjør alt arbeidet selv, er lavest i den eldste aldersgruppen (75 år+), og høyest i aldersgruppen 40-54 år.


De yngste (<30 år), er den gruppen som i størst grad innhenter hjelp fra familie og venner når de skal gjøre noe med boligen utvendig, og andelen i denne aldersgruppen som inviterer venner og familie til «dugnad» har økt betydelig de siste 5 årene!


Bruken av håndverkere varierer også en del mellom ulike aldersgrupper. Blant ikke-pensjonistene (<65 år), benytter ca. en tredjedel håndverker til å utføre de utvendige oppussingsarbeidene, mens andelen øker betydelig jo eldre man blir, etter pensjonsalder.


Det er også verdt å nevne at det er store forskjeller geografisk når det gjelder hvem som utfører den utvendige oppussingen, men det får vi komme tilbake til ved en senere anledning.


1415
Falseb-0
Les også 
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF