SWITCH SECTION

Hverdagslivet

Hvordan vil hverdagslivet bli etter korona?

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

15. mai 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

14. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200514121442700.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200514121424093.jpg?maxwidth=2000
0

Dette er et spørsmål vi foreløpig ikke har svar på, men hvis vi tar utgangspunkt i den første Future Living rapporten, Hverdagslivet, finnes det noen resultater som vi kan drodle litt rundt.


Et av spørsmålene vi stilte i undersøkelsen er hva vi ønsker å bruke mer og hva vi ønsker å bruke mindre tid på. Resultatene viste at vi ønsket å bruke mer tid på å gå på tur, feriereiser, hobbyer og trening og mindre tid på husarbeid, vedlikehold og jobb/studier.

Et tydelig funn i undersøkelsen var også at nordmenn ikke hadde noe ønske om å være mer hjemme, men at vi ønsker å leve et sosialt og aktivt liv. 


Resultatet av virussituasjonen er at vi har vært mer hjemme enn noen gang. Hjemmet har i tillegg til å være et hjem, både fungert som hjemmekontor, hjemmeskole, kino/konsertsal og treningsstudio. Hva har det gjort med oss? Vi har kanskje kunnet gå mer på tur, men bare i nærområdet. Vi har definitivt ikke fått reist mer på ferie, men nå kan vi i alle fall igjen dra på hytta - men bare i Norge. Vi har bare kunnet sosialisere oss med den nærmeste familien og vi har neppe brukt mindre tid på vedlikehold av boligen og husarbeid. Hva vil skje etter at hverdagen kommer tilbake til normalen? Vil noe av dette påvirke oss på lengre sikt?


Undersøkelsen viste videre at en stor andel av oss trives godt i nåværende bolig og at det å pusse opp eller gjøre oppgraderinger på boligen vil gjøre hverdagslivet bedre. Foreløpige signaler fra markedet viser at husholdningene har benyttet tiden på å male og gjøre enklere oppgraderinger av boligen. Kanskje har vi kommet ut av krisen med et hjem vi trives enda bedre i? Kanskje har vi kommet tettere på familien og kanskje har vi fått mer tid til å gå på tur?


Et annet tema vi har satt søkelys på i vårt Future Living konsept er bærekraft. Et av funnene i denne undersøkelsen var at vi ønsker, men synes det var vanskelig, å leve mer bærekraftig. Kanskje har vi i løpet av de månedene vi har vært igjennom fått noen vaner og sett noen muligheter slik at det blir enklere å leve bærekraftig fremover. Miljø og bærekraft har i lengre tid vært en tydelig trend i samfunnet og nå har mange lært seg at det å ha digitale møter fungerer godt i arbeidshverdagen og at dette kan være et alternativ til å bruke mye tid og ressurser på å reise. Dette vil påvirke miljø og føre til en mer bærekraftig jobbhverdag. Kanskje har flere av oss fått øynene opp for at det er mye å oppleve i nærmiljøet og man kan ha fine opplevelsen i skog og mark uten å reise langt. Kanskje er det flere som har begynt å dyrke egen mat og kanskje har vi begynt å sykle mer. Men hva med boligene våre? I nyboligmarkedet er det en klar trend å tenke mer bærekraftig både i byggeprosessen og i de ferdige boligene. Men hva med eksisterende boligmasse? Har vi gjort tiltak for å gjøre boligene våre mer bærekraftige? Det er mye å ta tak i for å gjøre eksisterende boligmasse mer bærekraftig når det gjelder f.eks. energibesparing og klimarobusthet. Og det gjenstår å se om vi også har gjort slike typer arbeider eller om det fremdeles ligger foran oss.

Hverdagslivet kommer mest sannsynlig til å bli annerledes, men når hverdagen blir mer normalisert har det forhåpentligvis også kommet noe godt ut av den perioden vi har vært igjennom. Men mye ligger kanskje fremdeles foran oss både når det gjelder smitte og endring av vaner og å gjøre boligene våre mer bærekraftige.


Skrevet av Andreas Brand og Heidi Bjørneng, Prognosesenteret


3805
b-0TrueFalse
Andre aktuelle artikler
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF