SWITCH SECTION

Hvilke utfordringer har vi i boligene?

Med smarthusbegrepets inntog i det norske språk og på det norske markedet, ligger det en forventning om systemer og løsninger som kan bidra til å gjøre det enklere å styre og regulere boligen. I denne konteksten er det følgelig relevant å forstå hvilke utfordringer man opplever i sine boliger. Hvilke utfordringer er det den smarte teknologien bør bidra til å løse?

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

14. januar 2021
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. januar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210113144212601.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210113144212711.jpg?maxwidth=2000
smarthus.jpg smarthus.jpg
0

Energiforbruket …

Mer enn en fjerdedel av norske husholdninger og boligeiere opplever at energiforbruket i boligen er for stort, og ønsker å redusere dette. Et system som kan bidra til å måle og styre energiforbruket vil følgelig kunne bidra til å redusere et slikt opplevd problem. Når det er sagt, er antageligvis bygningsmessige tiltak (som f.eks. tilleggsisolering, utskifting til mer energieffektive vinduer, etc.), enda viktigere for å oppnå et lavere energiforbruk.


Varme og luft …

Et annet område mange norske husholdninger opplever som utfordrende i boligen er å regulere varmen og å ha god nok kvalitet på inneluften. Gode ventilasjonsløsninger med mulighet for styring av huseieren kan derfor være funksjoner i et smarthus-system mange ønsker.


Tilsyn og sikkerhet …

I takt med at nordmenn bruker mer tid på hytter, reiser og ferier, er det også ønskelig med systemer som bidrar til sikring og overvåking av boligene. Vi ønsker trygghet, både når vi er hjemme i og borte fra, boligen.

989
b-0TrueFalse
left -1 c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også