SWITCH SECTION

Hvilken byggevarekjede har de beste parkeringsmulighetene?

Et av de viktigste kriteriene for valg av kjøpested er tilgjengelighet for de som skal handle. I og med at mange benytter bil når de skal handle (ofte tunge) byggevarer, er sannsynligvis parkeringsmulighetene av betydning for hvor man velger å kjøpe byggevarer.

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. desember 2020
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. desember 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201202145455943.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201202145456458.jpg?maxwidth=2000
346 parkeringsplass.jpg 346 parkeringsplass.jpg
0

I våre forbrukerundersøkelser følger vi, blant mye annet, også hvilke egenskaper eller attributter forbrukerne forbinder med byggevarekjedene på det norske markedet.

Et av de viktigste kriteriene for valg av kjøpested er tilgjengelighet for de som skal handle. Det kan dels dreie seg om avstand mellom bo- eller arbeidssted og byggevarebutikkene, men også om hvordan den fysiske tilgjengeligheten er. I og med at mange benytter bil når de skal handle (ofte tunge) byggevarer, er sannsynligvis parkeringsmulighetene av betydning for hvor man velger å kjøpe byggevarer.

I den siste målingen gjennomført i 3. kvartal 2020 svarer hele 6 av 10 at Coop Obs/Bygg har de beste parkeringsmulighetene av byggevarekjedene. På de neste plassene kommer Maxbo, Byggmakker og Montér, men alle en god bil-lengde bak Coop Obs/Bygg.

Neste gang ser vi på hvilken byggevarekjede som har de laveste prisene.

910
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF