SWITCH SECTION

Hvilken byggevarekjede har høyest kvalitet?

I ByggMonitor har vi spurt forbrukerne om hvilke konkrete byggevarekjeder som har særlig høy kvalitet, og når vi ser på resultatene er det fire byggevarekjeder som skiller seg ut i positiv forstand

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

13. november 2020
Av Kåre Elnan

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

13. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201113151540429.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201113151541085.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_562289323.jpg shutterstock_562289323.jpg
0

Når forbrukerne angir hva de legger vekt på når de skal velge kjøpested, kommer tilgjengelighet på topp, mens produkter av høy kvalitet kommer et stykke ned på listen. Betyr dette at kvaliteten ikke er viktig? På ingen måte.

Når vi dykker ned i vårt tallunivers, ser vi at når det gjelder valg av konkrete produkter som skal benyttes til oppussing, er kvaliteten det forbrukerne legger aller mest vekt på! I denne konteksten er det følgelig interessant å se nærmere på hvilke byggevarekjeder forbrukerne opplever å ha best kvalitet.

Tett i toppen …

I ByggMonitor har vi spurt forbrukerne om hvilke konkrete byggevarekjeder som har særlig høy kvalitet, og når vi ser på resultatene er det fire byggevarekjeder som skiller seg ut i positiv forstand – med særlig høy kvalitet.  Ser vi på forbrukernes samlede vurdering av byggevarekjedenes kvalitet over tid (2015–2020), er det Maxbo som troner på toppen av listen med 31 % av forbrukerne som mener at de har særlig høy kvalitet. På de neste plassene finner vi Montér, Byggmakker og Coop Obs/Bygg, med henholdsvis 28 %, 28 % og 26 % som mener disse byggevarekjedene har særlig høy kvalitet. Det er mer enn 13 000 forbrukervurderinger som ligger til grunn for denne kåringen!

Om vi fokuserer på svarene fra den siste målingen pr. 3. kv. 2020, er det de samme byggevarekjedene som ligger på topp, men den innbyrdes rekkefølgen ikke den samme. Her er det Coop Obs/Bygg som kommer høyest opp, med 32 % som mener denne aktøren har særlig høy kvalitet.

… men også i bunnsjiktet

Vi skal ikke bruke for mye tid på hvilke byggevarekjeder som i minst grad oppleves å ha særlig høy kvalitet blant forbrukerne. Men, for å illustrere hvor stort spenn det er i oppfatningene av byggevarekjedenes kvalitet, kan vi likevel nevne at de 4 kjedene som ligger lavest på forbrukernes kvalitetsrangering, alle har mindre enn 3 % som vurderer at disse har særlig høy kvalitet.

1930
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF