Hvor godt presterer din virksomhet?

Med systematiske prestasjonsmålinger er det enklere å gjøre de rette grepene

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

23. april 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

23. april 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200423134025862.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200423134133173.jpg?maxwidth=2000
0

Alle bedrifter og organisasjoner bør forstå hvilken profil man har i markedet og hvordan man presterer. Prognosesenteret bistår bedrifter med å måle og forstå dette bedre. Med våre analyser kan du følge utviklingen og styre virksomheten mot definerte mål.


Merkekjennskap

Et av prestasjonsmålene man kan følge er hvor kjent merkevaren er. Innenfor byggevarer er det svært stor forskjell i kjennskapen til de ulike merkene. Noen produktgrupper har et eller flere merker som nesten samtlige forbrukere kjenner til, mens andre produktgrupper bare har svake merkenavn. Mange av de kjente merkevarene er merkevarer som har vært solide og sterke merkevarer gjennom årtider. Eksempler på sterke merkenavn blant byggevarer er Glava, Jotun og Ikea.

Vi har nå helt ferske tall fra siste merkekjennskapsmåling gjennomført i april 2020. Som alltid er det en rekke interessante funn.


Kundetilfredshet (KTI):

Et annet viktig prestasjonsmål er var kundene synes om oss. Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er en lojal kunde som gjerne kommer tilbake ved en senere anledning. En tilfreds kunde innebærer også lavere kostnader knyttet til misnøyen. Tilfredshet korrelerer også med om kunden velger å snakke positivt om selskapet og om de anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører leder til et positivt rykte om selskapet. Ut fra disse resultatene kan det utledes en NPS (NetPromoterScore) som mange selskaper benytter som et prestasjonsmål.


Markedsandeler/ markedspotensial

Hvordan presterer bedriften sett opp mot det tilgjengelige markedet/markedspotensialet? Tar man de markedsandelene man burde og er man inne i de riktige distribusjonskanalene? Prognosesenteret har informasjon om markedsstørrelser på ulike produktområder og kan beregne butikkomsetning og i hvilke geografiske områder man bør satse.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Heidi Bjørneng på tlf 977 00 774 eller hb@prognosesenteret.no

1979
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF