SWITCH SECTION

Hvor handler vi varer til oppussing?

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

18. mai 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

18. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200518133255859.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200518133255766.jpg?maxwidth=2000
0

Få, om noen, vil innrømme at man lar seg påvirke eller inspirere av det som eksponeres på Facebook, Instagram eller andre sosiale medier når de skal pusse opp boligen. 


Det er de rasjonelle egeninitierte forklaringene som trekkes frem når husholdningene skal forklare sine valg. Det er behovet for oppussing, egen smak og egne ideer som inspirerer oss til å pusse opp – ikke teppebombingen vi eksponeres for gjennom oppussingsprogrammer og sosiale medier. 


Det er med andre ord et stort gap mellom det bedriftene bruker av ressurser på markedsføring, og hva forbrukerne selv opplever at de påvirkes av.


Hvor handler vi?

Når det kommer til valg av kjøpskanal, blir bildet av forbrukeradferden tydeligere. Nesten 7 av 10 husholdninger handler produkter til innvendig oppussing i fysiske butikker, mens i overkant av 2 av 10 kjøper produktene via håndverker. Andelen som handler i nettbutikk ligger på 4 %, mens 2 % svarer at de handler brukt.


For gulv-, vegg- og malingsprodukter handles mellom 80 % og 90 % i fysiske butikker, mens bare en marginal andel kjøpes i nettbutikker.


Ser vi på alder og kjønn, ser vi at andelen som handler via håndverker er noe høyere blant kvinner enn menn, og at andelen som kjøper via håndverkere øker med stigende alder.


Det er også forskjell mellom by og land. Den fysiske butikkhandelen står sterkest på landsbygda, mens andelen kjøpt via håndverker er høyest blant husholdningene bosatt i byene.

Skrevet av Kåre Elnan, Prognosesenteret

1470
b-0TrueFalse
Les også:
Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF