SWITCH SECTION

Hvor og hvordan vil nordmenn bo?

Mange ønsker å flytte og få hjelp til vedlikehold av boligen, men det sitter langt inne for en del av oss.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. desember 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

16. desember 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201216102456662.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201216102003267.jpg?maxwidth=2000
Nabolag - eneboliger 2.jpg Nabolag - eneboliger - mobil.jpg
0

Historisk sett har nordmenn vært et «enebolig-folk», og fortsatt er eneboliger den vanligste boformen for de aller fleste av oss. Omtrent 5 av 10 norske boliger er eneboliger, 3 av 10 leiligheter og 2 av 10 småhus. Samtidig vet vi at omtrent 7 av 10 husholdninger består av 1–2 personer. Vi har med andre ord en overvekt av store boliger og små husholdninger. Når vi samtidig vet at det blir en kraftig vekst i den eldre delen av befolkningen, er det mye som tyder på at vi må fortsette å bygge boliger – andre typer boliger.

525
Falseb-0

Boligen skal være tilpasset bosituasjonen

Optimalt sett skal boligen være tilpasset livssituasjonen til de som bor i boligen, hvilket også er årsaken til at de unge barnefamiliene i størst grad ønsker å bo i eneboliger, mens eldre mennesker med bare 1 eller 2 personer i størst grad foretrekker leiligheter. Med en stadig økende andel eldre i befolkningen, er det med andre ord mye som tyder på at behovet for leiligheter vil fortsette å øke. Det er ikke med det sagt at alle eldre vil bo i en sentrumsnær blokkleilighet, men svært mange foretrekker en mindre og mer lettstelt bolig, og da blir leilighet ofte førstevalget.

622
false
Falseb-0
0

Nordmenn ønsker en enklere hverdag …

Med en høy andel små husholdninger og økende eldreandel er det mye som tyder på at vi vil oppleve en fortsatt vridning i etterspørselen mot mindre og mer lettstelte boliger. Men det betyr ikke nødvendigvis at «alle» vil bort fra eneboliger, langt ifra. Av de som bor i eldre eneboliger med stort vedlikeholdsbehov, kan mange ønske seg en ny og mer lettstelt enebolig – en ny bolig uten vedlikeholdsbehov og med langt lavere energiforbruk og oppvarmingskostnader enn den boligen de bor i. Lavere vedlikeholdsbehov betyr lavere årlige kostnader, og mer tid til å gjøre det man har lyst til.

… og er villig til å betale for det!

I en av våre Future Living-analyser satte vi søkelys på folks hverdagsliv – hvordan de lever i hverdagen, hva de er fornøyde med og hva de savner. Et viktig funn i denne analysen, som underbygger at vi ønsker oss en enklere hverdag, er at andelen som er villig til å betale for servicetjenester relatert til boligen, er mye høyere enn andelen som kjøper slike tjenester i dag.

Vi kan ta vedlikehold av boligen som et eksempel: Det er bare 13 % av husholdningene som svarer at de betaler andre for å utføre disse arbeidene, mens hele 36 % svarer at de vil være villig til å betale andre for å slippe å gjøre det selv. Vi ser akkurat det samme forholdet når det gjelder andre oppgaver i boligen, og andelen som vil ha hjelp til vasking, snømåking, matleveranser, hagearbeid og annet øker kraftig!

Det er bare 1 av 3 som betaler for slike tjenester i dag, mens 2 av 3 sier at de er villig til å betale for slike tjenester i fremtiden!

1815
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF