SWITCH SECTION

Hvor tilrettelagt er boligen for hjemmekontor?

Etter at koronapandemien er over og livene våre returnerer tilbake til normalt, er det mange som tror de likevel vil jobbe hjemmefra med en eller annen frekvens. Er boligene våre tilrettelagt for mer hjemmekontor i fremtiden?

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

29. april 2021
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

29. april 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210429104322127.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210429104825695.jpg?maxwidth=2000
hjemmekontor_desktop.jpg 364-hjemmekontor_mobil.jpg
0

I vår nyeste Future Living-undersøkelse om bolig og pandemi kunne vi trekke konklusjonen om at bruken av hjemmekontor vil øke fremover. Etter at koronapandemien er over og livene våre returnerer tilbake til normalt, er det 42 % blant de som er yrkesaktive (heltid eller deltid) som tror de vil jobbe hjemmefra med en eller annen frekvens. Før pandemien var dette tallet på 33 %. Mye av det samme kunne vi se i en undersøkelse som Prognosesenteret i desember 2020 gjennomførte blant kontoransatte. Denne undersøkelsen viste at 2 av 3 trodde de ville jobbe hjemmefra med en eller annen frekvens også etter at koronapandemien er over. Før koronapandemien var det under halvparten som mente dette.

Future Living-undersøkelsen viste også at hjemmekontor kan ha visse positive effekter på arbeidet. Blant de som har hjemmekontor i dag opplever 4 av 10 at de arbeider mer effektivt sammenlignet med vanlig kontor. Vi ser også et ønske om mer fleksibel arbeidstid etter koronapandemien og at dette ønsket er sterkere blant de yngre aldersgruppene. At flere ser for seg en hverdag der man i større grad jobber hjemmefra er kanskje ikke så rart.

Hvor tilrettelagt er egentlig boligen for hjemmekontor?

3 av 10 som har hjemmekontor i dag har et eget kontor/rom hvor de kan arbeide. Naturlig nok er dette vanligere blant de eldre målgruppene. Det vanligste stedet å jobbe, hvis man ikke har denne muligheten, er å finne en plass på soverom/gjesterom eller ha arbeidsplassen i stuen. Vi ser også at det er en relativt liten andel som har planer om å gjøre tilpassinger i boligen for å få et eget tilpasset sted eller rom til hjemmekontor.

Økt behov for oppbevaringsplass

Med økt bruk av hjemmekontor følger også andre krav til oppbevaringsplass. I vår undersøkelse svarer over en femtedel (21 %) at de, som et resultat av koronarestreksjoner, fått økt behov for oppbevaringsplass i boligen. Her ser vi en tydelig forskjell mellom de som har hjemmekontor og de som ikke har det. 37 % av de som har hjemmekontor mener at behovet for oppbevaringsplass har økt, mens det kun er 15 % blant de som ikke har hjemmekontor.

Utfordringene til dette med oppbevaring ble også belyst i rapporten Funktionella bostäder för distansarbete som Prognoscentret AB publiserte mot slutten av fjoråret. Resultatet, som var basert på 20 dybdeintervjuer, viste blant annet en tydelig bevissthet om viktigheten av at hjemmekontoret utformes på en ergonomisk korrekt måte. For de fleste vil det bety å skaffe seg ergonomiske møbler, som kontorstol og høydejusterbare skrivebord. Dette krever ofte mer plass, noe de som har et eget arbeidsrom til hjemmekontoret har, men de som sitter på soverommet eller stua ikke har. Hvor lagrer du for eksempel en kontorstol når den ikke er i bruk? Og hvordan lager du plass til et arbeidsbord som kan heves og senkes?

At det finnes visse utfordringer knyttet til hjemmekontor (mangel på eget kontor/rom, ergonomi, oppbevaringsplass, etc. ) kan vi konkludere med. Det er derfor rimelig å anta at dette er utfordringer som en større andel ønsker gode løsninger på i fremtiden.

Ønsker du å vite mer om rapporten og om Future Living? Ta kontakt med produktsjef Andreas Brand på ab@prognosesenteret.no

3240
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også