115

Hvordan ble 2023, og hva tror vi om ROT-markedet i 2024?

Det er utfordrende å skrive historien om 2023 før året er omme, men mye tyder på at våre nøkterne forventninger til ROT-boligmarkedet i år vil slå til på alle punkter.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

7. desember 2023
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. desember 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231205162043923.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231205162032053.jpeg
0

Den økonomiske utviklingen har vært svak i 2023. Rentenivået stiger fortsatt, og byggevareprisene har stabilisert seg på et betydelig høyere nivå enn før pandemien. På toppen av dette preges nyhetsbildet av krig og elendighet i Ukraina og på Gaza, samtidig som vi ser en økende spenning mellom Kina og Taiwan. En økende polarisering mellom stormaktene USA og Kina gjør vondt verre. Med andre ord er det ikke akkurat feststemning.

Et utfordrende ROT-marked også i 2024

Finans Norges siste forventningsindikator viser at husholdningenes forventinger til både landets økonomi og egen økonomi ligger på et meget lavt nivå, sammenlignet med tidligere år. I tillegg faller husholdningenes planer for større anskaffelser, om ikke som en sten, så ganske kraftig. Husholdningene vil betale ned på lån og spare mer, hvilket naturligvis vil bety at man generelt vil bruke mindre penger på kjøp av varer og tjenester.

Med et høyt rentenivå som antageligvis vil holde seg godt inn i 2024, og fallende etterspørsel etter varer og tjenester, er det mye som tyder på at ROT-markedet vil være utfordrende også neste år.

Lavere flytteaktivitet

Det høye rentenivået rammer naturligvis de som er i etableringsfasen hardest. Unge etablerere og barnefamilier med høy belåningsgrad vil merke at renteøkningene spiser av husholdningsbudsjettet hver måned, som igjen vil påvirke ROT-boligmarkedet.

1398
TrueFalsec-13

For det første vil økningen i rentekostnadene bety at husholdningene får mindre å rutte med, hvilket betyr at man vil bruke mindre penger på andre produkter og tjenester, herunder også ROT-arbeider på egen bolig. For det andre kan det høye rentenivået bety at flytteaktiviteten påvirkes negativt dersom husholdningene blir boende i dagens bolig i stedet for å flytte. Ettersom det er en klar sammenheng mellom flyttinger og ROT-arbeider vil lavere flytteaktivitet påvirke ROT-boligmarkedet negativt.

502
true
TrueFalsec-13
0

En flytteprosess utløser oppussingsarbeider før boligen skal selges (for å gjøre den mer attraktiv i markedet), men også etter at en ny boligeier overtar og flytter inn. I løpet av det første året etter overtagelse gjennomføres betydelige innvendige arbeider i boligen, og i løpet av det andre året gjøres mye av de utvendige arbeidene.

Det høye rentenivået påvirker altså flytteaktiviteten negativt. Dette kan resultere i at færre barnefamilier flytter og dermed bruker mindre penger på oppussing, noe som vil trekke ROT-markedet ned i året som kommer.

Det er alltid muligheter

Til tross for et relativt dystert bakteppe til våre forventninger for året som kommer, finnes det også positive krefter i markedet. For det første øker boligmassen hvert eneste år ved at det bygges vesentlig flere boliger enn antallet boliger som forsvinner. Det betyr at vedlikeholdsbehovet øker over tid. Det er med andre ord en underliggende positiv driver i markedet. For det andre er andelen som har planer om å pusse opp stabil sammenlignet med andre større utgiftsposter.


Ser vi mot 2025 er utsiktene enda bedre. Vi kan forvente lavere renter og en mer positiv økonomisk utvikling. I tillegg kommer skjerpede krav til energieffektivisering av eksisterende boliger. Da kan det virkelig snu – i positiv forstand.


ROT-begrepet innholder renovering, ombygging og tilbygg.

Dette innlegget ble først publisert i Fargemagasinet 05. desember 2023.

1450
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også