SWITCH SECTION

Hvordan oppleves servicen hos byggevarekjedene?

Serviceaspektet er det området der de norske byggevarekjedene får dårligst tilbakemeldinger fra norske husholdninger

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. november 2020
Av Kåre Elnan

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

17. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201117152559934.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201117152559934.jpg?maxwidth=900
341, ja nei.jpg 341, ja nei.jpg
0

Service og fornøydhet med tidligere kjøp, er viktige kriterier for Kjell og Kamilla når de skal velge hvilken byggevarekjede de skal handle i. I dette perspektivet er det følgelig interessant å se nærmere på hvordan forbrukerne opplever servicen hos byggevarekjedene


Mange opplever dårlig service hos byggevarekjedene!

Serviceaspektet er det området der de norske byggevarekjedene får dårligst tilbakemeldinger fra norske husholdninger, med mer enn en tredjedel som sier at ingen av byggevarekjedene har særlig god service. Om dette er overraskende eller ikke, får hver enkelt gjøre en vurdering av, men det er åpenbart at her har byggevarehandelen generelt et forbedringsområde å ta tak i!

Vi registrerer i denne sammenhengen at aldersgruppene 30–54 år er minst fornøyde, mens pensjonistene er mest fornøyde med servicen. Kanskje har dette en sammenheng med når de ulike aldersgruppene har anledning til å handle byggevarer?


3 på topp

Om vi tar de lange brillene på (2015–2020) er det CoopObs/Bygg, Maxbo og Montér som får best tilbakemeldinger fra forbrukerne, alle med ca. en femtedel som vurderer at disse kjedene har særlig god service.

Ser vi på resultatene fra målingene i 1. og 3. kvartal er det CoopObs/Bygg som kommer best ut, med 25 % av forbrukerne som sier at denne byggevarekjeden har særlig god service!

1330
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF