SWITCH SECTION

Hvordan ser husholdninger på risiko ved kjøp av nybygget bolig?

I vår siste Future Living-rapport har vi undersøkt forbrukeres holdninger til nybygde boliger.

Av Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. oktober 2020
Av Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

2. oktober 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201002131130401.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201002131131619.jpg?maxwidth=2000
341, ja nei.jpg 341, ja nei.jpg
0

Et av områdene vi har kartlagt er i hvilken grad man opplever risiko ved kjøp av nybygget bolig, og det faktum at det ofte går tid fra man signerer kontrakten til man overtar boligen (1–2 år). Resultatet viser at det er en høyere andel som opplever høy risiko ved å vente på boligen enn andelen som opplever lav risiko. Alt i alt er det en 60/40-fordeling mellom øvre og nedre del av skalaen når det gjelder risikovurdering.

Om vi ser på forskjeller mellom ulike aldersgrupper, ser vi en tendens til at de yngre opplever dette som mer risikofylt sammenlignet med de eldre.  Det samme gjelder husholdningsinntekten. Hvis vi sammenligner de som har lavest husholdningsinntekt med de som har høyest, opplever de med lavest inntekt en høyere risiko ved å vente på boligen.

Det forbrukerne mener er den største risikoen, er at utbygger går konkurs, men også at den nye boligen ikke blir som forventet.

Når vi sammenligner aldersgrupper, ser vi noen forskjeller. Den yngste målgruppen er mest opptatt av at boligen ikke skal bli som forventet, at utbygger går konkurs og at den økonomiske situasjonen skal bli dårligere i løpet av byggeperioden.

Den eldste målgruppen (over 65 år) er ikke like bekymret for at den økonomiske situasjonen skal bli dårligere. De opplever større risiko ved at utbygger går konkurs og at de ikke får solgt nåværende bolig, noe som øvrige aldersgrupper ikke er like opptatt av.

1435
b-0TrueFalse
left -1 c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF