115
SWITCH SECTION

Hvordan ser stilpreferansene ut blant nordmenn?

Koselig og hyggelig er nøkkelbegreper som går igjen når nordmenn skal beskrive sine stilpreferanser i hjemmet.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

11. januar 2024
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

10. januar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240110152631743.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240110152626021.png
0

Etter snart 6 år i Norge får jeg stadig høre fra mine svenske venner hvor fornorsket språket mitt har blitt. De forvandles til store spørsmålstegn når jeg, helt uten å skamme meg, bruker ord som ferie, hytte og koselig.

Koselig er nok det ordet jeg bruker aller mest, noe som kanskje ikke er så rart. Koselig  kan vel i stor grad defineres som et nøkkelbegrep i Norge.

Det er mulig jeg tar feil, men det jeg vet og det vår siste Future Living rapport om Stilpreferanser viste, var at koselig/hyggelig er det begrepet som flest mener beskriver deres personlige stil når det kommer til hjemmeinnredning. Det finnes forskjeller når vi analyserer ulike aldersgrupper, der begrep som eksklusiv, elegant og livlig/morsom er vanligere jo yngre forbrukeren er. Det er også tydelig at personer i aldersgruppen 25-34 år i større grad beskriver sin personlige stil som moderne sammenlignet med de eldre. Koselig/hyggelig havner imidlertid alltid på topp.

Rapporten, som gir innsikt i norske husholdningers holdninger og preferanser rundt stil og design i boligen, viste også at den foretrukne stilen og hvordan konsumenten beskriver denne, varierer avhengig av hvilket rom man vurderer. Koselig/hyggelig er imidlertid et begrep som velges av de fleste, uavhengig av hvilket rom man vurderer.

1304
TrueFalsec-13

Når det gjelder kjøkkenet, er det begreper som koselig/hyggelig, åpent/luftig og moderne som best beskriver den foretrukne stilen ifølge konsumentene. Moderne, koselig/hyggelig og tidløs er de ordene som best beskriver den foretrukne stilen på badet, mens det er veldig tydelig at koselig/hyggelig er den mest foretrukne stilen i stuen.

336
true
TrueFalsec-13
0

Videre viser resultatene at kvalitet og pris ikke helt overraskende vektlegges i stor grad når man velger innredning og møbler. Produktets bærekraft og miljøegenskaper og at produktet er produsert i Norge vektlegges i mindre grad. Personer i aldersgruppen 25-34 år skiller seg imidlertid ut ved at de i større grad vektlegger produktets bærekraft og miljøegenskaper og det at produktet er norskprodusert enn øvrige aldersgrupper.

Stilen/designet har også stor betydning for hvordan man trives i boligen. De yngre skiller seg ut ved at stilen i boligen i større grad er et uttrykk for deres identitet samtidig som at stilen/designet har større betydning for hvordan man trives.

4 av 10 foretrekker også en matchende stil/design i hjemmet, mens 3 av 10 foretrekker en miks av ulike stiler. Funnene fra undersøkelsen viser relativt tydelige forskjeller mellom de ulike aldersgruppene der personer i aldersgruppen 25-34 år har sterkere preferanser for en matchende stil. De eldre svarer i større grad at de ikke har noen preferanser.

Trender innen hjemmeinnredning er noe som kommer og går, noen raskere enn andre. Resultatet viser imidlertid at flere av konsumentens holdninger og preferanser for stil og design ikke har forandret seg nevneverdig når vi sammenligner resultatet med tidligere undersøkelser (2016 og 2019). Hvordan holdningene til konsumentene vil utvikle seg fremover gjenstår å se, og det er noe vi i Future Living-teamet vil følge med på.

Neste tema vi skal undersøke er Holdninger til nybygde boliger og hvordan norske forbrukere tenker rundt nybygg vs. brukt, samt hvordan holdningene skiller seg mellom ulike grupper.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

1763
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også