105

Hvorfor pusser vi opp?

Resultatene av vår nyeste måling viser at 38 prosent svarer at de gjennomførte innvendige ROT-tiltak i boligen fordi det var nødvendig, mens 62 prosent gjennomførte innvendige ROT-arbeider for å gjøre boligen finere, sette eget preg på boligen eller pusse opp i forbindelse med salg.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

9. november 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

8. november 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231108114827900.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231108114821560.jpeg
0

I følge Prognosesenterets nyeste ByggMonitor-måling (juni 2023) brukte norske husholdninger i gjennomsnitt 37 600 kroner per bolig, eller 39 225 kroner per husholdning på ROT-arbeider* (totalproduksjonsverdi fordelt på alle boliger og alle husholdninger) de siste 12 månedene.

Det kan være mange årsaker til hvorfor man gjennomfører ROT-arbeider. Noe tiltak er nødvendige og må gjøres for å opprettholde boligens standard (tekniske tiltak), andre er mer lystbetonte og gjøres fordi man ønsker å fornye, gjøre det finere eller begge deler (estetiske tiltak).

Det finnes dessverre ingen eksakt måte å måle hva som er nødvendige/tekniske ROT-arbeider, og hvilke arbeider som er kosmetisk eller estetisk motivert.

I Prognosesenterets ByggMonitor-tjeneste, som overvåker norske husholdningers adferd og oppussingsvaner knyttet til egen bolig, har vi imidlertid gjort et forsøk. Vi har spurt husholdningene om hva som er årsaken til at de pusser opp de ulike rommene i boligen. Har man pusset opp for å få det finere, var det nødvendig vedlikehold, vill man sette et personlig preg på boligen, eller ville man oppgradere i forbindelse med at boligen skulle selges?

Majoriteten pusser opp innvendig for å få det finere

Resultatene av disse målingene viser at 38 prosent svarer at de gjennomførte innvendige ROT-tiltak i boligen fordi det var nødvendig, dvs. tekniske ROT-arbeider, mens 62 prosent gjennomførte innvendige ROT-arbeider for å gjøre boligen finere, sette eget preg på boligen eller pusse opp i forbindelse med salg.

Vår nyeste måling viser også at motivasjonen bak oppussingen når det gjelder de ulike rommene varierer avhengig av hvilket rom man pusser opp. For eksempel er den vanligste årsaken til at man pusser opp stue at man vil ha det finere. Det samme gjelder motivasjonen bak oppussing av soverom/barnerom. Når husholdningene pusser opp bad og kjøkken er det en større andel som gjør dette fordi det er nødvendig. Dette er også arbeider som er tilknyttet større kostnader og noe man gjør sjeldnere.

2047
TrueFalsec-13

Gjennom våre målinger har vi også sett at det finnes tydelige forskjeller mellom husholdningene i deres motivasjon for å gjøre disse arbeidene og at det skiller seg mellom hvilken boligtype de bor i og urbanitetsområder.

223
false
TrueFalsec-13
0

Mer nødvendig vedlikehold i eneboliger

Husholdningene som bor i eneboliger gjennomfører i størst grad tekniske/nødvendige innvendige ROT-arbeider, mens de som bor i leiligheter i størst grad gjennomfører innvendige ROT-arbeider av estetiske årsaker. Dette henger også sammen med urbanitet og hvor forbrukerne bor, der vi ser at de som bor urbant i større grad gjennomfører estetiske ROT-arbeider, mens ROT-arbeider som gjennomføres i distriktene i større grad er teknisk motivert.

Økt kunnskap om hvordan motivasjoner skiller seg mellom ulike forbrukergrupper gir bedrifter en mulighet til å tilpasse sine tiltak, oppdage nye muligheter og utvikle nye løsninger i et krevende marked. Motivasjonen bak oppussing vil fortsette å forme våre hjem, og vi i Prognosesenteret ser frem til å følge med på dette framover.

*ROT-begrepet innholder renovering, ombygging og tilbygg. 

889
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også