SWITCH SECTION

Hvorfor smarthusteknologi i boligene?

Vi har tidligere vist at en stor del av norske husholdninger ønsker å ta i bruk smarthusteknologi i sine boliger. Noen synes det er nødvendig, andre synes det er «kjekt-å-ha». I vår Future Living-analyse har vi også undersøkt hvorfor man ønsker å installere slik teknologi.

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

19. januar 2021
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

18. januar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210119142307034.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210119142307378.jpg?maxwidth=2000
354 smarthus_styring telefon.jpg 354 smarthus_styring telefon.jpg
0

Vi vil spare penger

Den viktigste motivasjonen for å installere smarthusløsninger er at man ønsker å installere nye smarthusløsninger hjemme. Mer enn halvparten svarer også at smarthusteknologien bør bidra til at man sparer penger.


Enklere liv og økt komfort

Mer enn en tredjedel av husholdningene svarer at teknologien bør bidra til et enklere liv (37 %) og til økt komfort (36 %). Her registrerer vi en forskjell mellom kjønnene, ved at det er mennene som i størst grad legger vekt på et enklere liv og komfort om man skulle installere smarthusteknologi i boligen.


Trygghet og sikkerhet

Ønske om et sikkert og trygt hjem er også viktig ved valg av smarthusteknologi, og hele 35 % svarer at smarthusteknologien bør bidra til økt sikkerhet og trygghet i boligen. Også på dette området ser vi forskjeller mellom kjønnene, ved at kvinnene er mer opptatt av trygghet og sikkerhetsaspektet ved valg av smarthusteknologi.

911
b-0TrueFalse
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også