115

Igangsetting av boliger i 2023

Igangsettingen av boliger gikk totalt sett ned med 40 % fra 2022 til 2023. Det har vært en nedgang i igangsettingen av både eneboliger, småhus og leiligheter. Størst nedgang har det vært i leilighetsmarkedet, som for 2023 havnet hele 51 % under 2022.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. januar 2024
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240123124745643.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240123124729855.jpeg
0

Prognosesenteret samler på vegne av Boligprodusentenes forening inn tall for faktisk igangsetting av boliger hver måned. Tirsdag 23. januar ble resultatene for hele 2023 presentert.  

Den faktiske igangsettingen for året lå hele 40 % under 2022, og vi registrerte totalt nesten 14 000 igangsatte boliger (eks. fritidsboliger) i 2023.

Igansettingen fordelt på boligtyper

Ser vi på hvordan igangsettingen i 2023 fordeler seg på boligtyper, ser vi en nedgang i både igangsettingen av eneboliger, småhus og leiligheter. Igangsettingen av leiligheter holdt seg oppe lengre enn eneboliger og småhus, men har det siste året falt kraftig, og hadde den største nedgangen totalt sett for 2023. Igangsatte leiligheter endte hele 51 % under 2022, mens eneboliger og småhus falt hhv. 24 % og 26 % fra 2022 til 2023.

4738ff91-54df-4e87-b494-84a67f81b00c50f5e624-10ef-48e3-8ad3-caf1fc15e87a59d34661-6acf-491b-97a4-ed45d76f5331

Igangsettingen fordelt på aktører

Det er utarbeidet en foreløpig liste over de største aktørene i boligmarkedet. På denne listen vil det komme inn én aktør til. Den endelige listen offentliggjøres 30. januar.

OBOS, inkl. OBOS Block Watne, igangsatte flest boliger i 2023. Mestergruppen sine kjeder Mesterhus og Systemhus kom på hhv. andre- og tredjeplass, mens Norgeshus kom på fjerdeplass. På femteplass finner vi Byggmann. Mesterhus sin kjede Blink Hus var ikke på topplisten i 2022.


2370
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også