115

Igangsetting av fritidsboliger i 2023

Det ble igangsatt i underkant av 3 000 fritidsboliger i Norge i 2023. Dette er en nedgang på 40 % sammenlignet med 2022.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. januar 2024
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240123143501275.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240123143501275.jpg?maxwidth=900
0

Prognosesenteret samler på vegne av Boligprodusentenes forening inn tall for faktisk salg og igangsetting av fritidsboliger hver måned. Tirsdag 23. januar ble resultatene for hele 2023 presentert.

Det var en sterk økning i salget av fritidsboliger gjennom pandemiårene og igangsettingen holdt som følge av dette seg oppe gjennom 2022. I 2023 har vi imidlertid sett en kraftig nedgang også i igangsettingen. Totalt registrerte vi i underkant av 3 000 igangsatte fritidsboliger i 2023. Dette er 40 % under igangsettingen for 2022.   

fe08ad0e-f8bc-4146-9378-30ef731c1c6b50f5e624-10ef-48e3-8ad3-caf1fc15e87a59d34661-6acf-491b-97a4-ed45d76f5331

Faun Gruppen var den aktøren som igangsatte flest fritidsboliger også i 2023. På de neste plassene ligger som året før, Tinde Hytter og Saltdalshytta. De fem største fritidsboligaktørene i 2023 står for i overkant av en tredjedel av igangsatte fritidsboliger.


1099
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også