SWITCH SECTION

Igangsettingen av boliger ned 14 % i første halvår

Likevel bedre enn fryktet

Av David Lund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. august 2020
Av David Lund

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

10. august 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200810074526680.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200810074526680.jpg?maxwidth=2000
0

Det ble registrert tillatelser til litt over 14 000 nye boliger i årets seks første måneder. Det er 14 % bak fjoråret. Salget av nye boliger falt  20 % i samme periode.

Igangsettingen er nå på høyde med 2018-nivået halvveis ut i året – den gang endte igangsettingen på litt over 31 000 boliger. Det gjør den neppe i år, men samtidig virker vår prognose fra starten av mai i år på 21 000 boliger å være for pessimistisk.

Bekymringer knyttet til rekordhøy arbeidsledighet og smitteverntiltak ble avløst av eufori i boligmarkedet på forsommeren. Antall bruktboligomsetninger i sommermånedene var langt høyere enn normalt, og OBOS rapporterte om rekordhøyt nyboligsalg til juli måned å være.

Til tross for den høye temperaturen i bruktboligmarkedet denne sommeren, venter vi at igangsettingen av boliger i 2020 blir en del svakere enn i 2018 og 2019. Oppsvinget i sommer kan skyldes at de som satte seg på gjerdet tidligere i år brått kom tilbake i markedet igjen; at flere var hjemme i ferien og framskyndet høstens flytteplaner; og/eller at lavere renter og stigende leiepriser lokker flere investorer til utleiemarkedet. I tillegg har en midlertidig lemping på kravene i Boliglånsforskriften gjort det mulig for flere å få finansiering.

Det er imidlertid fortsatt høy arbeidsledighet sammenliknet med de foregående årene, og nettoinnvandringen til Norge blir etter alle solemerker lavere i år enn i fjor. Dette vil legge en demper på veksten i boligetterspørselen. Det kan også hende at Koronakrisen har redusert tilbudet, og at det er færre boligprosjekter som er klare for salg og igangsetting denne høsten enn normalt.

Konklusjonen etter første halvår er uansett: bedre enn fryktet.


1902
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF