115
SWITCH SECTION

Inflasjonstoppen er trolig nådd

Tolvmånedersendringen i konsumprisindeksen falt i desember.

Av Nejra Macic, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

10. januar 2023
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

10. januar 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230110110037827.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230110110037827.jpg?maxwidth=900
0

Konsumprisveksten i Norge ser ut til å ha nådd en topp i oktober da tolvmånedersveksten var 7,5 %. Deretter falt tolvmånedersveksten til 6,5 % i november, og nå viser desemberstatistikken en videre nedgang til 5,9 %. Prisene på strøm, drivstoff og matvarer trekker tolvmånedersveksten videre ned fra november. Prisnedgangen for matvarer i desember skyldes butikkenes juletilbud. SSB beregner at uten strømstøtteordningen ville tolvmånedersendringen i KPI vært 7,1 % i desember. Det betyr at strømstøtten bidro til å dempe tolvmånedersendringen i desember med 1,2 prosentpoeng.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 5,8 % høyere i desember 2022 enn samme måned året før. Dette var en marginal økning i tolvmånedersveksten fra måneden før, og marginalt under den foreløpige toppen fra oktober.

KPI deles også inn etter leveringssektor. Prisene på varer var 7,4 % høyere i desember enn samme måned året før, mens tjenester hadde en vekst på 4,1 % i samme periode. Tolvmånedersveksten for tjenester hvor arbeidskraft dominerer var 4 % i desember. Fortsatt ingen tegn til en lønns- og prisspiral, selv om lønnsveksten i 2023 forventes å bli litt høyere enn i 2022.

Med desembertallene inne, kan man også beregne årsveksten i 2022 ved å se på gjennomsnittet for årets tolv måneder og sammenligne med gjennomsnittet for året før. Årsveksten i KPI i 2022 endte på 5,8 %, og 3,9 % for KPI-JAE. Aldri før har det blitt registrert så høy vekst for den sistnevnte indeksen.

Inflasjonen i Norge er dermed fremdeles betydelig høyere enn sentralbankens inflasjonsmål på 2 %, hvilket isolert sett taler for flere renteøkninger. Norges Bank varslet i desember at det trolig kommer en renteøkning til i løpet av første kvartal 2023. Likevel er vi ikke helt overbevist om det, da vi forventer at de negative effektene på realøkonomien fra alle renteøkningene etter sommeren 2022 vil merkes først fra nå og utover våren. Arbeidsledigheten vil trolig øke (fra veldig lavt nivå) samtidig som husholdningenes forbruk avtar, og inflasjonen bør fortsette å falle sakte, men sikkert.

2359
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også