115
SWITCH SECTION

Jernmalmprisene i Kina raser, men ikke gitt at stålprisene følger etter …

Historisk sett har stålprisene i Kina vært tett korrelert med jernmalmprisene. Jernmalmprisene stuper og har falt med 45 % siden starten av juli, men stålprisene kommer ikke nødvendigvis til å følge etter denne gangen.

Av Sara Midtgaard

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. oktober 2021
Av Sara Midtgaard

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. oktober 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211008090834849.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211008090834849.jpg?maxwidth=900
0

Årsaken er Kinas mål om å holde en flat stålproduksjon på 1 milliard tonn per år, der formålet er å redusere utslipp som skjer i forbindelse med produksjonen. Store deler av denne kvoten ble allerede nådd i løpet av våren, da etterspørselen var enorm, og det resulterer nå i at produksjonen må reduseres kraftig i løpet av høsten og vinteren. Dette vil gi et lavere tilbud av stål, som igjen kan holde stålprisene på fortsatt høye nivåer selv om jernmalmprisene faller. Redusert produksjon har fått flere kinesiske stålprodusenter til å selge jernmalm med store rabatter, noe som har bidratt til prisfallet.

Kinesiske myndigheter iverksatte i fjor massive infrastruktur- og byggeprosjekter som motkonjunkturtiltak for å få økonomien raskt tilbake på fote igjen. Behovet for stål var stort, noe som ble tydelig reflektert i markedet med stålpriser som nådde nye høyder. Nå er bildet noe annerledes. Flere av de store prosjektene er ferdigstilt, i tillegg til at smitteutbrudd i flere områder i Kina har satt noe av byggingen på vent. Dette har bidratt til å dempe etterspørselen etter stål, kombinert med et nedkjølt eiendomsmarked.

Det er flere faktorer enn de ovennevnte som påvirker stålprisene her hjemme i Norge. Utbyggere har vært bekymret for prisutviklingen og hvor langvarig prisøkningen vil være her hjemme. Da må vi også se nærmere på transportkostnadene. Containerprisene fra Kina har vært på historisk høye nivåer, og utbrudd av deltavarianten i flere land har satt en brems på den globale omløpshastigheten for containere. I tillegg har tyfoner utenfor Kinas mest travle havner forårsaket forsinkelser og bidratt til å presse opp fraktprisene. Økte fraktkostnader bidrar til økte priser på importert stål som kommer sjøveien.

Vi venter en priskorreksjon i det norske stålmarkedet mot slutten av inneværende år, etter at armeringsstål har økt med 51 % og konstruksjonsstål med 55 % siden desember i fjor ifølge SSB. Etter hvert kommer prisene opp på et såpass høyt nivå at etterspørselen vil dabbe av, siden aktørene ikke klarer å regne hjem kjøp av stål som er overpriset. Det i seg selv vil bidra til å dempe prispresset. Vi må likevel belage oss på noe høyere stålpriser i årene fremover, sammenlignet med stålprisene vi har vært vant med i tidligere år. Dermed venter vi ikke at hele prisveksten vil bli korrigert.

2553
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også