SWITCH SECTION

Kjøpere av fritidsbolig i utlandet har satt seg på gjerdet

Mens andelen husholdninger som planlegger kjøp av fritidsbolig i Norge har steget eksplosjonsartet det siste året, har planlagte utenlandskjøp utviklet seg meget stabilt.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

29. mars 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

25. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210329143342748.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210329143344667.jpg?maxwidth=2000
361 syden.jpg 361 syden.jpg
0

Antagelig har norske husholdningers planer for kjøp av fritidsbolig i utlandet sunket kraftig gjennom pandemiåret 2020. Endelig tall foreligger ikke før vi får se ligningstallene for 2020, men alle signaler vi har registrert tyder på tilnærmet full stopp i de to viktigste markedene –Spania og Sverige.

Koronapandemien bidro gjennom 2020 til rekordtilstander i det norske markedet for fritidsboliger. Aldri har så mange husholdninger oppgitt at de har planer om å kjøpe seg fritidsbolig her hjemme. Gjennom 2020 registrerte vi en spesiell kraftig vekst i sjøhyttemarkedet – og en naturlig forklaring kunne være at husholdninger som planla kjøp i utlandet snudde seg og kjøpte ved norskekysten i stedet.

Helt ferske tall fra våre halvårlige husstandsintervjuer (1000 intervjuer hvert halvår) viser nå at andelen som planlegger utenlandskjøp har ligget veldig stabil gjennom 2020. Dette tyder på at denne gruppen har satt seg på gjerdet i påvente av normaliserte reisemuligheter. I rene tall betyr dette at det ved inngangen til 2021 sitter om lag 75 000 husstander «på gjerdet» og drømmer om å kjøpe seg fritidsbolig i utlandet. Det er grunn til å tro at en stor andel av disse nå begynner å bli rimelig utålmodige – hvilket kan bety et kraftig kjøpstrykk fra norske husholdninger når normal reiseaktivitet kommer i gang.

Kjøpsplaner i Norge vs. utlandet

Det at planlagte utenlandskjøp i så liten grad har blitt konvertert til kjøp ved kysten i Norge henger selvsagt tett sammen med graden av ulikhet i rangering av kjøpskriterier. For kjøp i Norge ser vi at topp 3 kriterier er innlagt vann, kjørevei helt frem og strøm.

Kriterier for kjøp i utlandet viser tydelige forskjeller fra kjøp i Norge og viser dermed klart at det for husholdninger som planlegger kjøp i utlandet ikke er noe alternativ å kjøpe i Norge i stedet.  Da utsetter man heller kjøpet til bedre og andre tider. Topp 3 kriterier til utenlandskjøp er klima, kultur/livsstil og pris.


2950
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også