120

Kjøretid til hyttene – her kommer fasiten!

Det er under en måned til påskeferien hvor mange nordmenn valfarter til hyttene sine. Vi har undersøkt hvor lenge hytteeierne må kjøre før de kommer til de ulike hyttedestinasjonene.

Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

7. mars 2023
Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

7. mars 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230307100725635.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230307101340062.png?maxwidth=900
0

Basert på tidligere undersøkelser, er det ikke ønskelig å kjøre mer enn 2-3 timer til hytta. Kort avstand til hytta har alltid vært en viktig faktor for valg av hyttedestinasjon – kanskje spesielt med tanke på rekkeviddeangsten da mange potensielle hyttekjøpere eier elbil. Vi vet også at kort avstand avler mer bruk, noe som er blitt mer aktuelt for de som har mulighet til å ha hyttekontor.

Prognosesenteret har nå gjennomført en ny kjøretidsanalyse, hvor vi har tatt utgangspunkt i bostedsadressen til hytteeierne og hytteadressene deres, og benyttet navigasjonsdata til å måle både kjøreavstand og kjøretid mellom disse to punktene. Her kommer altså fasiten:

Den gjennomsnittlige kjøreavstanden er 130 km, mens den gjennomsnittlige kjøretiden er ca. 2 timer og 20 minutter (på en gjennomsnittlig fredag ettermiddag ekskl. eventuell ladetid).

Hvis vi ekskluderer de som har hytte i samme kommune som de bor i (23 %), er den gjennomsnittlige kjøreavstanden 165 km, mens den gjennomsnittlige kjøretiden er ca. 2 timer og 50 minutter (på en gjennomsnittlig fredag ettermiddag ekskl. eventuell ladetid).

Nordlendinger kjører kortest – Oslo-borgere lengst

I analysen fant vi at hytteeiere bosatt i Nordland bruker minst tid på veien: De bruker kun 1 time og 26 minutter i gjennomsnitt.

Hytteeiere bosatt i Oslo er de som må bruke mest tid: De bruker 2 timer og 53 minutter i gjennomsnitt – samtidig kan de ha høyest fart til hytta av alle fylkene.

Geilo får flest langveisfarende

Av de store hyttekommunene, er det Hol kommune (Geilo) som har høyest andel langveisfarende: I gjennomsnitt bruker en som eier hytte i Hol kommune 3 timer og 57 minutter å komme seg til hytta i Hol. Destinasjonen, som er en attraktiv hyttekommune, tiltrekker seg primært personer fra Bergen og Oslo som ligger relativt langt unna. I 2022 sto disse to kommunene for 60 % av hyttekjøpene i Hol kommune. 

Analyse gjennomført: Februar 2023

Kilder: Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka, TomToms navigasjonsdata.

Utvalg: Ca. 760 000 personlige hytteeierskap hvor vi har koordinater for både bostedsadressen og hytta. Dersom en eier flere hytter, blir disse talt som flere hytteeierskap.
 
Merk at dette ikke er en utvalgsbasert undersøkelse, men reelle fakta basert på registerdata.

2492
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også