Kommentar til Nordeas makroprognoser

av David Lund, senior makroanalytiker i Prognosesenteret.

For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

30. mars 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

30. mars 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200330101032390.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200330101032390.png?maxwidth=2000
0

Foreløpig har det kommet lite håndfast fra de som lager prognoser for makroøkonomien, men mandag morgen våget Nordea Markets seg utpå. Oppsummert, viser prognosene at aktiviteten i verdensøkonomien og norsk økonomi vil falle mer enn under finanskrisen, men det er likevel lyspunkter.

Lyspunkter i elendigheten

I Nordeas hovedscenario for norsk økonomi legges det til grunn at smitteverntiltakene som er i kraft i dag vil vare i to måneder, det vil si til rundt midten av mai. BNP ventes å falle med 6,2 % i 2020, men mesteparten av fallet skyldes bråstopp i 2. kvartal. Den registrerte arbeidsledigheten ventes å stige fra rett over 2 % i fjor til 6,5 % i år, målt som snitt over året. Mange av de ledige i statistikken er imidlertid permitterte og ventes tilbake i arbeid om ikke lang tid, og her er et av lyspunktene: Den registrerte ledigheten er ventet å være 3,5 % ved utgangen av året, og ikke over 10 %, som den er i dag.

Oppsving

Nordea venter at de økonomiske tiltakspakkene vil ha god effekt, slik at de fleste ellers levedyktige bedrifter overlever krisen. Når smitteverntiltakene trappes ned, vil det sannsynligvis frigjøres mye oppdemmet etterspørsel både i næringslivet og blant husholdningene. Det ligger dermed an til et kraftig oppsving i aktiviteten, og Nordea venter en BNP-vekst på 7,3 % neste år. Den sterke veksten skyldes i hovedsak det lave 2020-nivået, men Nordeas prognose tilsier likevel at vi vil passere 2019-nivået i verdiskaping allerede i 2021 – det er sterkt med tanke på at norsk økonomi i tillegg påvirkes negativt av et oljeprisfall.

Positive signaler

Det er helt klart stor usikkerhet rundt forutsetningene for anslagene, men det er uansett positive signaler om norsk økonomis nære framtid. 

Byggenæringen i Norge

Nordeas prognoser for økonomien stemmer for øvrig godt med forutsetningene vi i Prognosesenteret la til grunn for våre preliminære prognoser for bygge- og anleggsmarkedet, som ble publisert 18. mars.

2182
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF