SWITCH SECTION

Kraftig hopp i antall bruksdager på hytta

Antall bruksdager på hytta steg kraftig gjennom koronaåret 2020. Totalt antall dager vi tilbrakte på hytta steg fra ca. 50 dager i 2019 til hele 59 dager i 2020.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

31. mars 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

29. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210329192605264.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210329192606108.jpg?maxwidth=2000
360 hytte.jpg 360 hytte.jpg
0

Til tross for at et flertall norske hytteeiere ikke fikk være på hytta i fjorårets påske og senvinter, noterer vi en meget sterk vekst i antall bruksdager totalt for 2020. Fordelt på årstider ser vi at det viktigste bidraget til veksten kommer fra høyere bruk i sommerhalvåret, med en vekst fra tidligere ca. 20 dager til 24 dager i fjor. Det blir veldig spennende å se om økt bruk av hytta blir et varig fenomen. Med en «normal» bruk av hyttene i årets påske er det grunn til å forvente ytterligere et hopp når vi får fasiten for 2021. Videre er det grunn til å forvente at manges positive erfaringer med hjemmekontor på hytta vil bidra til fortsatt vekst i antallet bruksdager.

Veksten i antall bruksdager på hytta har vært jevnt stigende de seneste 20 årene før fjorårets kraftige hopp. Det finnes en lang rekke årsaker til denne langsiktige trenden. Dels har det sammenheng med høyere kvalitet på hytta rent generelt, tilgjengelighet (feltutbygging og bilvei helt frem), bedret veistandard, mer fleksibel arbeids-/ferietid, bedret økonomi, bedret lokalt servicetilbud (i hyttekommunen), osv.

Reiseavstand til hytta

I tillegg skal det påpekes at en stor andel av hytteeiere har relativt kort reiseavstand. Om vi måler i ren luftlinje så er avstanden mellom hjem nr. 1 og hjem nr. 2 (hytta) på 91 kilometer.  

Ser vi på fordelingen av reiseavstand oppgitt fra hytteeierne ser vi at det er mindre enn 15 % som faktisk må reise lenger enn 60 mil for å komme seg på hytta. Årsaken til slike reiseavstander er antagelig at hytteeieren har flyttet til en annen kant av landet, men beholdt hytta nær opprinnelig hjemsted.

I motsatt ende av skalaen ser vi at mellom 40 og 50 % av hytteeiere langs sjø eller i innland har mindre enn 10 mil i reiseavstand. For fjellhyttenes del ser vi at om lag 80 % har mindre enn 30 mils reisevei.

Fordelingen av reiseavstand til hytta speiler selvsagt godt den virkelighet som hyttebyggere og utviklere må forhold seg til. Akseptert reiseavstand for «nye» hytteeiere er i dag 2,5 til 3 timer. Der er grunn til å forvente at reiseavstandsfokuset vil øke på i tiden fremover – både av miljø- og tidsmessige hensyn, men ikke minst relatert til en forventet fortsatt vekst i antallet bruksdager.

Litt vanskelig med spontane helgeutflukter om reiseavstanden bikker 50 mil …

3071
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også