125
SWITCH SECTION

Hva slags KTI-måling passer for din bedrift?

Det er flere faktorer som avgjør hvilken type måling dere bør velge.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. april 2024
Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. august 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240423103751142.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240423103751142.png?maxwidth=900
0

Hvis din bedrift ikke måler kundetilfredshet (KTI) i dag, lurer du kanskje på hva slags måling som passer bedriftens virksomhet? Det er noen vesentlige områder som avgjør hvilken type måling dere bør velge.

Fast eller løpende måling?

Dersom dere har en fast kundemasse som dere har kontakt med gjennom året, er det best med en årlig måling som avstemmer hva kundene synes om din bedrift og som du kan følge utviklingen på fra år til år. Dersom dere har mange engangskunder eller jobber på ulike prosjekter, er det mer naturlig å ha løpende målinger etter at leveransen/overleveringen har funnet sted. Også ved løpende måling, er det vanlig å samle opp resultatene man får i løpet av året for statistisk analyse av hva som påvirker kundetilfredsheten i din bedrift.

Enkel eller mer omfattende undersøkelse?

Hvor omfattende målingen skal være avhenger av hva du ønsker å benytte resultatene til og hva kundene dine er villige til å svare på. Dersom du bare ønsker å avdekke hvilken KTI bedriften har, holder det å stille tre standardiserte KTI-spørsmål. Noen ønsker også å styre etter NPS, som er et mål på kundelojalitet basert på spørsmålet om kundene anbefaler din bedrift til andre.

Dersom du også ønsker å vite hva som driver kundetilfredsheten slik at du kan benytte undersøkelsen til forbedringsarbeid i bedriften, må du i tillegg stille spørsmål som muliggjør analyse av disse sammenhengene.

B2B eller B2C?

Retter din bedrift seg bare mot bedriftskunder (B2B), bare privatkunder (B2C) eller har dere kunder innenfor begge segment? Dersom bedriften har en kombinasjon av bedrifts- og privatkunder, kan det være ulike områder som påvirker kundetilfredsheten i de ulike delsegmentene. Dette får dere svar på gjennom de statistiske analysene som gjennomføres etter at innsamlingen av undersøkelsen er avsluttet. Det samme gjelder dersom dere har ulike kundegrupper innenfor f.eks. bedriftssegmentet.

I Prognosesenteret har vi erfaring med alle type målinger, både korte og mer omfattende målinger, faste og løpende målinger og måling både i bedrifts- og privatmarkedet.

Ønsker du hjelp eller mer informasjon om KTI-målinger, er det bare å ta kontakt med Prognosesenteret.

2213
TrueTruec-13
center 0 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også