115
arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon

Kundetilfredshetsarbeid blant boligutviklere

I denne artikkelen vil vi fortelle om viktigheten av å måle kundetilfredshet, hva som fører til høy kundetilfredshet blant boligutviklere og hvordan det å endre organisasjonen i en kundeorientert retning vil øke lønnsomheten i bedriften.

Av Heidi Bjørneng caret down icon caret down icon

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

8. mai 2024
arrow icon
arrow icon
Av Heidi Bjørneng caret down icon caret down icon

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

8. mai 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240508114518336.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240508114518336.jpg?maxwidth=900
keyboard left icon
keyboard right icon
0

«Det er kundenes dom som er avgjørende for hvor godt vi har lyktes i prosjektet», hører vi stadig fra flere boligutviklere, som sammen med sine leverandører er svært opptatt av å levere gode resultater til kundene som har kjøpt en nybygget bolig.

I denne artikkelen vil vi fortelle om viktigheten av å måle kundetilfredshet, hva som fører til høy kundetilfredshet blant boligutviklere og hvordan det å endre organisasjonen i en kundeorientert retning vil øke lønnsomheten i bedriften.

Kundetilfredshet er viktig

Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er ofte også en lojal kunde, hvilket innebærer at kunden snakker positivt om selskapet og anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører bidrar til et positivt rykte om selskapet og et godt omdømme. Dette kan være et viktig bidrag i markedsføring- og salgsarbeidet.

Tilfredse kunder innebærer også bedre kvalitet på produktene eller i leveransen, noe som resulterer i lavere kostnader knyttet til klager, reklamasjoner og opprettingsarbeid. Det er også langt hyggeligere å jobbe i et selskap som skaper gode kundeopplevelser.

Forstå kundenes forventninger

For å oppnå høy kundetilfredshet er det viktig å forstå kundenes forventninger. Hvis en boligutvikler ikke har satt seg inn i hva kundene forventer, blir det også vanskelig å prestere slik kunden forventer. Det er viktig å påpeke at kundene skal ha høye forventninger til bedrifter som ønsker å prestere godt. Dersom disse forventningene blir innfridd eller overgått vil dette føre til høy kundetilfredshet.

Viktige suksesskriterier for å oppnå høy kundetilfredshet

Hvilke områder du som boligutvikler må ta tak i for å øke kundetilfredsheten, avhenger av hvordan dere allerede presterer på områder som er viktig for å oppnå høy kundetilfredshet.

1883
TrueFalsec-13

Prognosesenteret måler kundetilfredshet for boligbransjen i både overleverings- og ettårsbefaringsfasen. I begge disse fasene har det vist seg at pålitelighet er det som i størst grad har drevet, og fremdeles driver, kundetilfredsheten. For en boligutvikler og deres samarbeidspartnere i de ulike boligprosjektene dreier det seg om å levere boliger med minst mulig feil, ha en god feilrettingsprosess, ha tydelige rutiner, gjøre gode avtaler som overholdes og å holde tidsplaner.

483
true
TrueFalsec-13
keyboard left icon
keyboard right icon
0

Forbedringsarbeidet blant boligutviklerne

Ved å måle kundetilfredsheten med Prognosesenteret vil din bedrift få et verktøy til å forbedre virksomheten i en kundeorientert retning

Det kan være slik at en bedrift har mange forbedringsområder, og det er derfor viktig å ha et verktøy som hjelper til med å prioritere og ta tak i de viktigste områdene først. Analysene som gjøres for å finne hva som bør tas tak i først for å øke kundetilfredsheten er det beste underlaget for å gjøre disse prioriteringene.

Ettersom vi måler kundetilfredsheten for en stor andel av boligutviklerne i Norge og Sverige, vil du også kunne sammenligne egne resultater med bransjen. Etter systematisk arbeid blant boligutviklere over tid har vi sett store forbedringer på mange områder som har ført til høyere kundetilfredshet i bransjen totalt.

Kundetilfredshetsarbeidet avhenger ofte av samarbeid mellom flere aktører

En restaurant oppnår ikke høy kundetilfredshet dersom råvarene er dårlig eller hvis kokken leverer en dårlig matopplevelse. Slik er det også for de fleste andre bransjer og aktører.

En boligutvikler er for eksempel avhengig av at entreprenører og underleverandører i prosjektene leverer høy kvalitet både på service og produkt for å oppnå høy kundetilfredshet blant de som kjøper en nybygget bolig. Det å få samhandlingen mellom partene i prosjektene til å fungere er vesentlig for å oppnå høy kundetilfredshet. Ofte er det i overgangen mellom mennesker eller prosesser at det svikter.

Da er det bare å sette i gang

Å tenke i kundeorientert retning kan du starte med allerede i dag. Det viktigste er å tenke over om de endringene som gjøres vil være til det bedre for kunden.

Dersom din bedrift ønsker hjelp til å måle hvordan dere lykkes i kundetilfredshetsarbeidet og hva som skal til for å lykkes bedre fremover, er du velkommen til å ta kontakt med Prognosesenteret. Vi har lang erfaring med å måle kundetilfredshet og analysere resultatene for en samlet boligbransje.

2012
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også