SWITCH SECTION

Lageret høyest siden finanskrisen

Lageret av usolgte boliger har ikke vært høyere siden januar 2009, men likevel øker boligprisene. Redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen forklarer paradokset med høy jobbsikkerhet og optimisme.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. september 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904131135060.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904131135060.jpg?maxwidth=2000

  -  Nordmenn er de største optimistene i Europa, arbeidsledigheten er lav, og antall jobber øker. I tillegg erfarte norske forbrukere at finanskrisen gikk raskt over, derfor blir vi ikke skremt av uro i verdensøkonomien. Uroen bidrar til å holde rentene nede, og det gir enda høyere norsk optimisme.

607
false
b-0TrueFalse
0
Line chart with 2 lines.
Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 128 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Usolgte boliger. Range: 7500 to 20000.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Lageret av usolgte boliger var høyere ved utgangen av august enn i noen enkelt måned siden januar 2009. I tillegg var det årlige glidende gjennomsnittet høyere enn siden desember 2009. 

  -  Tidligere høy igangsetting av nye boliger har bidratt til at flere bruktboliger havner i markedet. Den økte tilbudssiden på boliger gir et mer kresent marked. De mindre populære boligene blir liggende lenger. Det kan også tenkes at flere investorer har lagt boliger ut til salgs for å innkassere en gevinst etter sterk prisøkning over flere år.

1517
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF